Departament de Comunicació

Catedràtics d'universitat

Díaz Noci, Javier  
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat del País Basc, l'any 1987.
Llicenciat en Dret per la Universitat del País Basc, l'any 1996.
Doctor en Història per la Universitat del País Basc, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: periodisme a Internet, dret d'autor de l'obra periodística, història del periodisme.

Guillamet Lloveras, Jaume 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1971. 
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: història del periodisme català, història comparada del periodisme, el paper del periodisme en les transicions democràtiques.

Quesada Pérez, Montserrat 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982. 
Diplomada en Estudis de Criminologia (secció d'Investigació Privada), l'any 1994. 
Doctora en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: periodisme d'investigació, periodisme especialitzat, rutines periodístiques especialitzades, tractament informatiu dels fets violents.

Rodrigo Alsina, Miguel 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979. 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: teoria de la comunicació, interculturalitat, mitjans de comunicació, models de comunicació, violència i comunicació, representacions socials, identitat cultural.

Ruíz Collantes, Francesc Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: teoria de la imatge, anàlisi del discurs persuasiu, creativitat publicitària.

Titulars d'universitat

Almirón Roig, Nuria 
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.  
Doctora en Ciències de la Comunicació i Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: economia política de la comunicació, estructura dels sistemes de mitjans i polítiques de comunicació.

Bou Sala, Núria 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: sistemes de representació del cinema clàssic i del cinema modern, els gèneres cinematogràfics.

Codina Bonilla, Lluís 
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.  
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Diplomat en Sistemes de Documentació per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1988. 
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.  
Principals línies d'investigació: publicacions digitals, web mòbil, sistemes d'informació documental.

Fernández Cavia, José 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996. 
Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: publicitat, comunicació turística, relacions públiques, televisió i consum.

Ferrés Prats, Joan 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: la competència mediàtica, la socialització mitjançant processos emocionals i mitjançant comunicacions inadvertides i la cerca d'un nou estil en la comunicació audiovisual educativa i cultural.

Figueras Maz, Mònica 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Doctora en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació i joventut, mitjans de comunicació i gènere, sociologia del cos, de la joventut i del consum, educació i comunicació, ètica de la comunicació.

Palencia-Lefler Ors, Manuel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: tècniques i mètodes de relacions públiques, fundraising, captació de recursos.

Pérez Torío, Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: hermenèutica aplicada al cinema, estudi narratològic del suspens, relaciones entre cinema, teatre i literatura, mitocrítica, cinema comparat.

Pujadas Capdevila, Eva 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991. 
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: televisió de qualitat, comunicació política, anàlisi de la imatge, deontologia audiovisual, ficció televisiva, metodologia de la recerca.

Rodero Antón, Emma 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Pontifícia de Salamanca, l'any 1996. 
Doctora en Comunicació per la Universitat Pontifícia de Salamanca, l'any 2001. 
Màster universitari en Psicologia de la Cognició i la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: expressió i locució en ràdio i televisió, publicitat en ràdio, narrativa i producció radiofònica, processos cognitius en missatges audiovisuals.

Rovira Fontanals, Cristòfol 
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació. 
Llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Enginyer tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1996. 
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Doctor per la Universitat de Barcelona, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: generació i selecció automatitzada de metadades, avaluació de pàgines web amb la metodologia d'eytracker.

Scolari, Carlos Alberto
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Social per la Universitat Nacional de Rosario, l'any 1987.
Doctor en Lingüística Aplicada i Llenguatges de la Comunicació per la Universitat Catòlica de Milà, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: ecologia i evolució dels mitjans, comunicació digital interactiva, semiòtica de les interfícies, narratives transmèdia.

Singla Casellas, Carles 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: periodística, història del periodisme català al segle XX, comunicació empresarial.

Terribas Sala, Mònica
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Xifra Triadú, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: relacions públiques, lobbisme i estratègies comunicatives dels grups d'influència i delsthink tanks, diplomàcia pública i imatge exterior de nacions sense estat.

Professors agregats

Balló Fantova, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: mètodes de producció i gestió, els arguments universals, el documental creatiu, realitat i posada en escena.

Benavente Burián, Francisco Javier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: història del cinema, estètica dels mitjans audiovisuals.

Cortiñas Rovira, Sergi 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: periodisme científic, divulgació científica, redacció periodística, periodisme esportiu.

Freixa Font, Pere 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: fotografia, comunicació interactiva, disseny d'interacció, disseny d'interfícies, mitjans audiovisuals.

Jiménez Morales, Mònika 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998. 
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: efectes inadvertits del discurs publicitari, publicitat i infants, esdeveniments corporatius i institucionals com a eina de comunicació estratègica.

Marcos Mora, Mari Carmen
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciada en Documentació per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1996.
Doctora en Documentació per la Universitat de Saragossa, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: interacció persona-ordinador, recuperació d'informació, usabilitat i experiència d'usuari, estudi del comportament dels usuaris amb tecnologia eyetracking.

Medina Bravo, Pilar 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: comunicació intercultural, mitjans de comunicació i gènere, representacions socials.

Obradors Barba, Matilde
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (Psicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: anàlisi de narratives audiovisuals, entorn en línia de producció, social media i comunicació viral, el vídeo com a paradigma comunicatiu a Internet, noves videografies i innovació social, pràctiques creatives i tècniques d'ideació.

Pintor Iranzo, Ivan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: cinema comparat, tendències del cinema contemporani, iconografia i iconologia en el cinema, hermenèutica simbòlica i mitocrítica en el cinema, anàlisi i història del còmic i de la narrativa seqüencial, narratives transmèdia i intertexturalitat (cinema, televisió, còmic, literatura, pintura, videojoc), figuració, cinema i historicitat.

Pont Sorribes, Carles 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Diplomat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Lleida, l'any 1997. 
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008. 
Principals línies d'investigació: comunicació de risc i crisi, comunicació política i opinió pública, història dels mitjans de comunicació.

Rodríguez Martínez, Ruth
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1999.
Doctora en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: periodisme cultural, periodisme digital, història del periodisme.

Salvadó Corretger, Glòria 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: narrativa audiovisual, cinema contemporani, història del cinema, estètica cinematogràfica, guionatge, ficció televisiva, nous formats televisius.

Professors col·laboradors permanents

Corominas Serra, Aurora 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: cinema comparat, audiovisual català, realització televisiva.

Ibarz Ibarz, Mercè 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976. 
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: interrelacions de les arts visuals, història de la imatge, evolució de la fotografia.

Professors lectors

De Lucas Abril, Gonzalo 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.

Fillol, Santiago
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Garín Boronat, Manuel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008. 
Màster en Composició de Bandes Sonores i Música per a Mitjans Audiovisuals, Escola Superior de Música de Catalunya, l'any 2013. 
Doctor en Teoria, Anàlisi i Documentació Cinematogràfiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: narrativa serial, estètica cinematogràfica, comparative media studies, so i música als mitjans audiovisuals

Gómez Puertas, Lorena
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: ficció televisiva i transmissió de valors socials, polítiques de programació televisiva, teories de la comunicació, teoria de la cultura de masses, anàlisi dels discursos argumentatius i retòrics, publicitat i propaganda política.

Guerrero Solé, Frederic
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Física Teòrica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Llicenciat en Filologia Eslava per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.
Doctor en Comunicació Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: sociologia de la comunicació, efectes dels mitjans, efecte tercera persona, social media, comunicació política.

Jiménez Morales, Manel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: realització i producció audiovisual, televisió, cinema contemporani, narrativa audiovisual, hermenèutica, guionatge, nous formats televisius, transmèdia.

Oliva Rota, Maria Mercè
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: cultura popular i televisió, telerealitat, cultura de la fama, semiòtica narrativa, anàlisi del llenguatge i la narració audiovisuals, estructura dels mitjans de comunicació.

Pedraza Jiménez, Rafael
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciat en Documentació per la Universitat de Granada, l'any 2000.
Doctor en Documentació per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: cibermitjans, estratègies de comunicació a la web social, avaluació de la qualitat de llocs web, posicionament web (SEO), cerca i recuperació de la informació, tecnologies de la web semàntica.

Pérez Latorre, Oliver
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: teoria i anàlisi del videojoc; joc, comunicació i cultura; entreteniment i cultura popular; semiòtica del discurs; semiòtica de la imatge.

Roca Cuberes, Carles 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Doctor en Sociologia per la Universitat de Manchester, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: etnometodologia: estudis de caire etnogràfic sobre la producció i la recepció als mitjans de comunicació, anàlisi de la conversa: anàlisi de la interacció als mitjans de comunicació, teoria de la comunicació i metodologia de la investigació.

Tulloch, Christopher David 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Filologia per la Universitat de York, l'any 1988. 
Màster en Estudis Japonesos per la Universitat d'Essex i la Universitat de Tòquio, l'any 1990. 
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: periodisme internacional, periodisme i conflictes armats, comunicació i mitjans globals, periodisme especialitzat.

Professors associats

Aidelman Feldman, Núria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Aira Foix, Josep Antoni 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Ramon Llull, l'any 2002. 
Doctor en Comunicació per la Universitat Ramon Llull, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: comunicació política i institucional.

Aixala Martí, José Miguel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Alsius Clavera, Salvador 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1973. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1972. 
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: el text periodístic als mitjans de comunicació audiovisuals, deontologia professional a la televisió informativa.

Alustiza Lasa, Agost
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Álvarez Berciano, Rosa Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Química Orgànica per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1979.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: història crítica i anàlisi de la ficció i no-ficció al cinema i la televisió, i de les noves narratives audiovisuals en el marc definit per les noves tecnologies.

Alvarez La Mata, Maria Mercedes
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Amadeo Gurí, Immaculada 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: redacció de textos, construcció del text audiovisual.

Arrausi Valdezate, Juan Jesús
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat del País Basc, l'any 1988.
Doctor per la Facultat de Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: disseny gràfic, tipografia, identitat de marca i imatge corporativa.

Badell Guijarro, Joan Isidre
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Màster universitari en Gestió de Continguts Digitals per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.
Doctor en Informació i Documentació en la Societat del Coneixement per la Universitat de Barcelona, l'any 2015.

Badia Peco, Judith 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Balanza i Prims, Albert 
Àrea de coneixement: Periodisme.

Batalle Canal, Mateu
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona, l'any 2007.
Màster universitari en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.

Beltrán Astor, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.

Bernabé Ridorsa, Salvador
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: estètica i hermenèutica del cinema.

Boet Domenech, Eduard 
Àrea de coneixement: Periodisme.

Bogonez Aguado, María Begoña
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació, Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Màster especialitzat en Comunicació i Màrqueting per l'Ecole Supérieure de Commerce de Tolouse, l'any 1992.
Diploma en Programa de Direcció de Directius per la IESE Business School, l'any 2001.

Borrell Rius, Manuel
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.

Brugués del Moral, Josep Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: comunicació de crisi, comunicació corporativa i relacions públiques.

Burillo Toledano, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Màster en Iniciació a la Recerca de les Humanitats per la Universitat de Girona.

Cadena Casanovas, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Caelles Garreta, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.

Caminada Diaz, David 
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2001.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991. 
Executive Master in Marketing and Sales (ESADE i SDA Bocconi [Milà, Itàlia]), l'any 2011.
Principals línies d'investigació: premsa i democràcia: el paper de la premsa en la transició espanyola i en la implantació de la cultura dels drets constitucionals; redacció periodística: tècniques de redacció en gèneres interpretatius i d'opinió; noves tendències; multimèdia; periodisme digital i redacció integrada; periodisme internacional: política internacional i mitjans de comunicació; mitjans i institucions globals; democràcia i desenvolupament; terrorisme internacional.

Cano Cunill, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
BA Top Up Arts and Design per la Southamton University, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: metodologies del disseny i la comunicació. 

Cànovas Tomàs, Joan Francesc 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: noves tecnologies, Internet i societat de la informació, comunicació de crisi.

Cantarell Aixendri, Nuria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Cardew, Benjamin
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Diploma de postgrau en Periodisme per Universitat City de Londres, l'any 2004. 
Llicenciat en Estudis Francesos per la Universitat de Manchester, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: anglès periodístic, periodisme nternacional, periodisme cultural, gèneres periodístics.

Casas Moliner, Joaquim 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Principals línies d'investigació: avantguardes cinematogràfiques i musicals.

Casino Rubio, Gonzalo
Àrea de coneixement: periodisme
Llicenciat en Medicina per la Universidad de Cantabria, l'any 1995.
Doctor per la Universidad Complutense de Madrid, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: periodisme científic i mèdic.

Cassany Viladomat, Roger 
Àrea de coneixement: Periodisme i Comunicació Audiovisual.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: periodisme a Internet, narratives i llenguatges audiovisuals a Internet.

Castro Sanz, Carles 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: l'impacte de la tecnologia en els diaris tradicionals.

Catà Zaragoza, Joan 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: periodisme audiovisual i integració de redaccions.

Cirera Amadó, Marcel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Colell Pallarès, Judith
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en geografia i Història per la Universitat de Barcelona.
Principals línies d'investigació: guionatge cinematogràfic.

Colomer Muñoz, Katia 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: publicitat, planificació de mitjans, patrocini i mecenatge

Colomina Salo, Maria del Carme 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Conesa Penicot, Eva
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Corbella Cordomí, Juan María
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació  (UAB)
Principals línies d'investigació:Polítiques de la Comunicació socialEstructures i dinàmiques del sistema de comunicació social. Economia i mercats de la comunicació: premsa, ràdio televisió i audiovisual.Investigació, mesura i anàlisi d'audiències.

Cubeles Bonet, Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

De Orbe Klingenberg, José María
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Del Castillo Diaz, Fidel Manuel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Delgado Vilanova, Nicolas
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Domínguez Martín, Eva Maria
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació - Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: narrativa multimèdia, periodisme immersiu, periodisme digital.

Duró Trouillet, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Elías Catot, Mercedes
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autónoma de Barcelona, l'any 1995.

Español Castells, Piti 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Geografia i Història (especialitat Història Moderna) per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.

Estanyol i Casals, Elisenda
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Periodisme.

Esteve i Avilés, Antoni 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978. 
Principals línies d'investigació: periodisme digital, televisió i ràdio d'àmbit local, la censura en la premsa espanyola entre 1938 i 1975.

Faradji, Hediyeh
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Periodisme.

Fàbregas Torrens, Josep M. 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Enginyer tècnic de Telecomunicacions per La Salle Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: planificació estratègica en màrqueting relacional, màrqueting digital farmacèutic, docència del màrqueting.

Fernández Fernández, Cristóbal
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Figueras Bagué, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Fondevila, Gascón
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació (Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociología per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Doctor en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Màster Universitari en Periodisme i Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Màster en Comunicació i Esport per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: periodisme digital (hipertextualitat, multimèdia, interactivitat), periodisme i telecomunicacions (banda ampla), sistemes de monetització digital, periodisme i màrqueting digital, xarxes de telecomunicacions per cable, factors d'elecció d'universitat, e-learning, e-tourism.

Fondon Crespo, Jorge Luis
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Fullana Fernández, Blanca 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: brand equity, gestió i estratègia de la marca, comunicació corporativa, responsabilitat social corporativa.

Ganyet Cirera, Josep M
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.

Garces Blazquez, Fernando
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Gardela Espar, Maria Isabel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: realització audiovisual.

Gil Galindo, Víctor
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona

Gili Ferre, Ricard
Àrea de coneixement: Periodisme.

Grau Rafel, Marta
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: guionatge cinematogràfic i televisiu, narrativa clàssica, narrativa postmoderna.

Iscar Álvarez, Ricardo 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1987.
Diplomat per l'Acadèmia de Cinema i Televisió de Berlín DFFB, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: guió i direcció de documentals, història i estils del documental.

Lage Fombuena, Ana
Àrea de coneixement: Periodisme
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2015.

Lalueza Bosch, Ferran 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: relacions públiques, comunicació de crisi i ús de les TIC en comunicació corporativa.

Lamas Miralles, Olga 
Àrea de coneixement: Periodisme.

Lezaun Aguado, Emilio Isidoro
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Llombart Monner, Sílvia 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació:Periodisme digital, noves narratives digitals i periodisme multimèdia.

Llonch Massanés, Jordi 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació.

Llop Sarsanedas, Oriol 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de la Barcelona, l'any 1995. 
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de la Barcelona, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació i gabinets de comunicació.

Losilla Alcalde, Carlos 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: teoria, estètica i periodització de la història del cinema.

Mallol Quintana, Carles
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Manubens Orta, Ana
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Marce Carol, Francesc Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Marin Toribio, Marcos
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Martín Guart, Ramón Francisco 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Màster universitari d'Estudis Avançats en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: màrqueting i publicitat, l'agència de publicitat, mitjans de comunicació, innovació i creativitat en els mitjans, eficàcia i eficiència en els mitjans.

Martos Ortiz, Aitor
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Matamoros Manteca, David
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Mercade Masso, Albert
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Merino Serrat, Inmaculada
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Miró Moles, David 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: informació política.

Miro Morer, Ana Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Montagut Martinez, Albert
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Moreno Francesch, Joaquim Octavi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Murillo Fort, Ignasi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Principals línies d'investigació: branding, comunicació en l'àmbit de la salut, empresa publicitària, relacions client-agència.

Musolas Juncosa, Teresa Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Nomdedeu Fabrega, Jordi
Àrea de coneixement: Periodisme.

Oliva de la Esperanza, Llúcia
Àrea de coneixement: Periodisme.

Ordóñez Diví, Juan Marcos 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Principals línies d'investigació: teatre i cinema.

Pallerols Cat, Anna 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Ramon Llull, l'any 2000.

Panizo Alonso, Juliom Manuel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Parés Burgués, Roc 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació:Art interactiu. Art i Comunicació Social amb Dispositius Mòbils Intel·ligents, producció artística i realitat rirtual.

Pasour, Christoph Rudolf
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Pedranti, Gabriela
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Comunicació Social per la Universidad de Buenos Aires, l'any 1998.   

Penedes Pastor, Christian
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
LLicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
LLicenciat en Antropologia Social i Cultural  per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.
Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Piqué Abadal, Jaume 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: escriure per a mitjans audiovisuals.

Plana Rusiñol, David
Àrea de coneixement:  Periodisme

Plaza Bujan, José Oscar
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.  
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Poch Sabarich, Francesc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ponsa Herrera, Francesc Miquel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull, l'any 2003.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: lobbisme i estratègies comunicatives dels think tanks i grups d'influència.

Pueyo Busquets, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ramos Montero, Juan José 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Principals línies d'investigació: nou llenguatge econòmic aplicat als audiovisuals.

Recha Batallé, Marc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Rexach Fernando, Bernat
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ribas Barberan, Cristina 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació:Periodisme de dades.Periodisme ciutadà.
Periodisme digital:xarxes socials,transformació social,periodisme de serveis.

Ribas Torrabadella, Joan Ignasi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ribot Punti, Francesc 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Grau en Disseny (EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: anàlisi taxonòmica del llenguatge visual en la comunicació de marca.

Rodriguez Huete, Jonas-Groucho
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Rovirosa Olivé, Josep 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979. 
Principals línies d'investigació: història de la tipografia.

Sàbat Ortiz, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Bachelor of Arts in Desing to up degree per la Universitat de Southampton, l'any 2010.

Saiz Lekue, Eduard
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Salvadó Romero, Alan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: història del cinema clàssic i modern, estètica cinematogràfica, estètica del paisatge, història del paisatgisme, cinema contemporani, narrativa audiovisual i hermenèutica.

Sanabre Vives, Carles Joan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació (Publicitat i RP) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: Màrqueting a Internet i la web mòbil.

Sanahuja Rubi, Montserrat
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Sánchez Martí, Sergi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: cinema digital, teoria de la imatge, història de la televisió.

Santa Maria Fernandez, Maria del Rosario
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Schaaff Moll, Abigail
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Serra Dominguez, Elena
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: guionatge cinematogràfic i televisiu.

Serra Mateu, Josep
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació (Periodisme) per la UAB
Principals línies d'investigació:Minimalisme i empatia en el reportatge audiovisual.

Serrano Ossul, Marc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Sitjà i Poch, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Soler Adillon, Joan 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Màster en Telecomunicacions Interactives per la Universitat de Nova York, l'any 2005.
Màster universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactiu per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: comunicació interactiva, disseny d'interacció, multimèdia, art digital, sistemes interactius emergents.

Sora Domenjo, Carles 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Graduat en Multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2007.
Màster universitari interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: comunicació interactiva, interfícies digitals culturals, discurs interactiu, espai i temps, museografia interactiva, teatre digital.

Tomàs Estrada, Nati
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.

Torrents Cruz, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: estratègia de marca, innovació i deseign thinking, comunicació social de la marca.

Traveset Maeso, Esteban 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Vállez Letrado, Mari 
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: web semàntica, recuperació d'informació semàntica.

Vernís Minguell, Pio Lluís
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: sistemes de distribució de contiguts audiovisuals, màrqueting i mercats audiovisuals.

Vilalta Casas, Jaume 
Àrea de coneixement: Periodisme.

Villavieja Garcia, Amanda
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Professors visitants

Besalu Casademont, Reinald
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2010.
Doctor en Comunicació Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: recepció televisiva, espai català de comunicació, llengua i comunicació.

Larrea Estefania, Olatz
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Periodisme per la Universidad de Navarra, l'any 2005.
Màster universitari en Estudis Avançats en Comunicación Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Doctora en Comunicación Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: Locució en mitjans audiovisuals, Comunicació no verbal, Oratoria, Kínesia, Paralenguaje. Anàlisi dels procesos cognitius (atenció i memoria), Media psichology. Estudis del comportament i de les respostes humanes a l'interacció amb els mitjans.

Mas Manchon, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat d'Alacant, l'any 2004.
Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: prosòdia, realització sonora, ràdio, publicitat, comunicació i valors.

Salgado de Dios, José Francisco
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Filosofia i en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: periodisme a la segona meitat del segle XX i a la Transició, obra periodística de Manuel Vázquez Montalbán i ètica i excel·lència periodística.

Professors emèrits

Berenguer Villaseca, Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1970. 
Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1976. 
Principals línies d'investigació: imatges digitals, guió i direcció de vídeos i interactius divulgatius i documentals.

Casasús i Guri, Josep Maria 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1969. 
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: teoria dels esdeveniments periodístics, periodística catalana comparada, models de diari, retòrica, teoria de l'argumentació, comunicació científica, deontologia periodística, els rumors a les xarxes socials.

Gifreu Pinsach, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1972.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: comunicació política, polítiques de comunicació, imatges i espai públic, espai català de comunicació.

Investigadors

Da Rocha Fort, Irene
Àrea de coneixement: Peridodisme
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2007.
Llicenciada en Estudis de l'Àsia Oriental per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2010.
Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2010.
Màster universitari en Creació Literària per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Màster univeraitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.
Màster universitari en Tecnologia Educativa, E-learning i Gestió del Coneixement, per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2012.
Doctora en Comunicació Pública per la Uiversitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'Investigació: convergència de mitjans, entorns digitals i innovació docent en comunicació.

Elduque Busquets, Albert
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual.
LLicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Doctor en Comunicació Social, per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: història i estètica del cinema polític, història i estètica del cinema llatinoamericà.

Masanet Jorda, Maria José
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: educació mediàtica, gènere, adolescència i joventut, representació de la sexualitat i la relació amorosa als mitjans i ficció televisiva.

 Professor Convidat

Mauri de los Ríos, Marcel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: història del periodisme, deontologia i ètica informativa, transparència i retiment de comptes dels mitjans, periodisme polític.

Becaris

Carnicé Mur, Margarida

Darriba Zaragoza, Marc

Estables Heras, Maria Josefa

Martinez de Iturrate Eugenia, Marta Maria

Pala Navarro, Gemma

Poch i Rodrigo, Chantal

Sanchez Reina, Jesus Roberto

Suarez Gonzalez, Sara Paz

Vinyals Mirabent, Sara

PIF

Ventura Álvarez, Rafael

PIPF

De Ferrari, Lorena andrea

Fernández Aballi Altamirano, Ana

Fernández Moreno, Ana Aitana

Fernández Planells, Ariadna

Garcia Carretero, Lucia

Garcia Cortés, Beatriz

Gomez Dominguez, Pablo

Hachero Hernández, Bruno

Marco Palau, Rosa de les Neus

Narberhaus Martínez, Marta

Perez Altable, Laura 

Ramon Vegas, Xavier

Sanchez Sanchez, Cristina