6.46. Servidors centrals dedicats a la gestió. 2015-2016

Tipus de servidor Nombre nous/renovats Nombre total
Cabines d'emmagatzemament 0 3
Servidors de virtualització 0 20
Servidors de base de dades i altres servidors específics 0 30
Servidors de còpies de seguretat 0 4
Servidors virtuals 42 275
Total 42 332