3.13. Desenvolupament. Evolució de dades 2012-2015: accions programades adreçades al PAS. Nombre d'accions