3.12. Desenvolupament. Evolució de dades 2012-2015: accions programades adreçades al PAS

Anys Accions internes Accions externes

Nombre

Hores

Nombre

Hores

2012

219

1.392,50

91

2.082,48

2013

201

1.368,8

106

1.990,5

2014

154

1.856,50

105

2.291,50

2015 189 1.525,25 103 1.924,25