4.7. Evolució de la taxa de rendiment dels estudiants de màsters oficials. 2010-2015

Titulació 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Master Filosofia Politica 65,16 86,84 86,12 100,00 87,91
Master en Gestió de la Immigració 96,45 97,95 97,57 94,69 90,11
Màster Avançat en Ciències Jurídiques 84,49 96,12 92,37 89,90 89,65
Màster Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 100,00 96,77 97,37 100,00 100,00
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge - - - 86,84 91,44
Màster Universitari Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius 93,71 93,35 95,43 - -
Màster Universitari en Cervell i Cognició - - - - 96,71
Màster Universitari en Comunicació Social - - - 93,46 86,67
Màster Universitari en Estudis de Traducció 94,92 98,37 91,12 97,89 92,87
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 72,97 82,61 88,51 85,81 89,05
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius - - - 97,46 88,89
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius - - 100,00 100,00 85,29
Màster d'Estudis Avançats en Comunicació Social 86,62 95,44 87,00 85,48 -
Màster de Recerca en Ciència Política 86,36 85,08 93,98 90,51 92,58
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa 95,62 97,22 95,84 100,00 99,37
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia - 85,19 89,57 86,67 76,47
Màster en Bioinformàtica (BIOINFO) 96,25 98,32 97,27 97,96 98,48
Màster en Ciències Polítiques i Socials 94,88 - - - -
Màster en Creació Literària 90,36 92,18 94,43 100,00 -
Màster en Criminologia i Execució Penal - 79,61 96,52 94,99 94,39
Màster en Democracies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat - 94,09 84,12 88,37 92,37
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 75,22 82,01 83,54 85,59 89,46
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 71,31 78,22 83,21 85,78 87,38
Màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments 96,71 100,00 - - -
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 90,09 94,07 96,82 95,69 98,23
Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques - - - 100,00 0,00
Màster en Història del Món 88,41 72,43 78,92 85,52 83,64
Màster en Innovació i Qualitat Televisives (de TV3) 100,00 - - - -
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 96,43 94,84 100,00 95,99 100,00
Màster en Lingüística i Aplicacions Tecnològiques 71,83 100,00 - - -
Màster en Literatura Comparada i Traducció Literària 75,68 98,27 33,33 - -
Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) 97,49 98,28 100,00 100,00 99,77
Màster en Salut Laboral 100,00 100,00 88,33 0,00 -
Màster en Salut Pública 96,93 86,17 94,57 95,80 62,74
Màster en Tecnologies del So i de la Música 97,91 85,68 96,49 88,79 88,04
Màster en Estudis Xinesos 90,20 96,02 94,26 91,18 94,84
Total 90,54 92,02 93,06 93,50 89,74