4.29. CLIK. Sol·licituds i ajuts atorgats del PLACLIK. Curs 2015-2016

 

%

2015-2016

2014-2015

Sol·licituds

100%

75

64

Favorables

64%

48

50

Sense atorgament

36%

27

14