Transferència de coneixement i emprenedoria 

El procés de valoració de resultats o tecnologies té per objecte facilitar i promoure la transferència efectiva dels resultats i capacitats d'investigació generats des de l'entorn universitari cap a l'entorn socioeconòmic. Aquest procés, que pot arribar a ser complex, comprèn les fases d'identificació de resultats, protecció, avaluació de resultats, desenvolupament tecnològic i experimental, comercialització i promoció, valoració econòmica i formalització de la transferència de tecnologia.

Identificació i protecció de resultats i tecnologies

Durant l'any 2015 han estat identificades i/o comunicades un total de 18 noves tecnologies o coneixements, 5 en l'àmbit TIC, 12 en l'àmbit BIO i 1 en l'àmbit de les ciències socials.

Pel que fa a la protecció de resultats de recerca, cal destacar que, al llarg del 2015, es van presentar 8 sol·licituds de prioritat nacional i pel que fa a les sol·licituds de PCT o altres extensions internacionals, l'any 2015 s'han presentat 4 sol·licituds de PCT i/o extensió.

Finalment, cal destacar que s'han registrat 5 nous softwares del DTIC.

La taula 5.4 mostra l'evolució de la protecció de resultats i software.

Valorització de resultats i tecnologies

Al llarg del 2015 la UPF ha continuat participant en les línies de finançament públic destinades a subvencionar o a promocionar la valorització i la transferència de coneixement. Pel que fa als resultats obtinguts l'any 2015, es pot destacar l'import global obtingut en diverses convocatòries destinades a donar suport a la valorització o comercialització de tecnologies, en què es van obtenir 388.600 euros. En concret, es va posar èmfasi en les convocatòries següents:

 • Convocatòria TECCIT 2015: conveni de subvenció de suport als grups TECNIO de la UPF i VALUNI 2015 de suport a les activitats de valorització i transferència de resultats. El finançament obtingut va ser de 90.850 euros.
 • Convocatòries Llavor i Producte del Programa Indústria del Coneixement. Es van presentar 5 propostes a cada modalitat, amb el resultat d’una concessió per cada una i un import global de 144.750 euros.
 • Doctorat Industrial. La UPF ha aconseguit 3 ajuts en les convocatòries del 2015.
 • Convocatòria del Plan Estatal de I+D+I de Retos Colaborativos. S'hi van presentar 2 projectes i es va donar suport en la preparació i la revisió dels acords que calia signar entre els grups de recerca i les empreses coordinadores.
 • Convocatòria Proof of Concept del ERC. S'hi va presentar i s’ha concedit un projecte del Grup de Tecnologies Musicals, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per un import de 150.000 euros.

Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: 1) contractes universitat-empresa; 2) llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació; 3) creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.

Contractes universitat-empresa

L'any 2015 s'han signat 180 contractes amb empreses i institucions per un import de 4.384.000 euros. En la taula 5.5 se'n pot veure la distribució segons els diferents conceptes.

Per potenciar la col·laboració amb el teixit empresarial es fan actuacions més comercials, com és visitar empreses, o contactar-hi, potencialment col·laboradores o interessades per la recerca que fan els grups de la UPF. Bionure, Advancell, Aromics, Salvat, Amgen, Amadix, Lacer, Roche Diagnostics, Vall d'Hebron, Cidars Sinai, Hipra, ACTEC, Intelligent Pharma, Ferrer, HealthEquity, Virbac, IDIBELL, Ventura Medical Technologies, Spherium, ViewPoint, Pharmascience, Angiodynamics, Minoryx, CirceCrystal, Janssen, Sanofi, Lead Molecular Design, Laboratoris Dr. Esteve, Galgo Medical, Crisalix Labs, AlmaIT Systems, Samsung, Habidatum, Venture Scout, nVision, TecnoMed, Ventura Mediacal, Laboratoris Reig Jofre, Telefónica I+D, Innoget, PharmaCom, RibelIdeas, IAAC, Fundación Cellex, Ysios Capital, Accenture, Innopharma, Biogénesis Bagó, Prous etc.

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2015 s'han signat 11 contractes de llicència de tecnologia i coneixement (inclosos royalties), per un import total de 117.200 euros. S'ha continuat impulsant l'assessorament i la gestió d'altres contractes de transferència, amb el resultat de 50 contractes vinculats a tecnologies (MTA, acords de cotitularitat, acords de confidencialitat, etc.).

Creació d'empreses

Al llarg del 2015 s’han iniciat diversos projectes de creació d’empreses, en què destaca:

 • Prospera Biotech SL. Spin-off creada com a via de comercialització de la investigació duta a terme per la unitat de Biologia Cel·lular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS), centrada en l'envelliment i la capacitat regenerativa del teixit muscular. 

Per una altra banda, s’han incubat i s’està fent un assessorament i seguiment de quatre nous  projectes empresarials innovadors sorgits del programa UPF Alumni:

 • Costalamel. Empresa liderada per dos antics alumnes d’Economia de la UPF. Ofereix roba exclusiva, a través de roba "street" edició limitada: els clients saben que només ells i poques persones més a tot el món vestiran aquesta mateixa peça. Un altre factor que contribueix a augmentar el sentiment d'exclusivitat és el nostre procés de producció 'made in Barcelona', que utilitza materials de màxima qualitat per crear un producte únic. 
 • Zank. Empresa liderada per un antic alumne d’Economia de la UPF. Es tracta d’una plataforma de crowdlending, la més avançada tecnològicament en el mercat en dos aspectes: 1) anàlisi del risc basat en el model de scoring propi, desenvolupat a partir de tecnologia machine learning i big data; 2) única plataforma de crowdlending amb sistema integrat amb la banca en línia dels usuaris que permet obtenir dades 100% verificades en temps real. 
 • NoviCap. Liderada per un antic alumne d’Economia de la UPF. NoviCap és una plataforma en línia de descomptes de factures i pagarés. La plataforma permet que les petites i mitjanes empreses amb deutors solvents i líders en el seu sector puguin accedir al capital bloquejat de les seves factures.

La taula següent exemplifica l'evolució de creació d'empreses en el període 2011-2015.

Pel que fa a la creació d'empreses de base tecnològica, el 2015 s'han atès 28 nous emprenedors amb vinculació diversa amb la UPF (investigadors, alumnes, antics alumnes i professors). Les iniciatives comprenen diferents àmbits de negoci, encara que majoritàriament pertanyen a l'àmbit de les TIC. 

Foment de l'emprenedoria

El foment de l'esperit emprenedor a la Universitat és crucial perquè a mig termini s'aconsegueixi un increment del nombre d'emprenedors de base tecnològica en l'àmbit investigador.

Entre les activitats de formació i de sensibilització desenvolupades el 2015 destaquen:

 • Sessions informatives als diferents campus.
 • Cicle de conferències Tardes d'Emprenedoria UPF Business Shuttle. Les conferències del 2015 han estat 5, amb 400 assistents
 • Elevator pitch. Sessions de formació als emprenedors UPF de cara a les presentacions a inversors i a premis i concursos.
 • Programa Akademia. Com en les últimes edicions, la Fundació de la Innovació Bankinter va presentar a la UPF la VI edició del curs Akademia (curs 2015-2016), dins del marc de col·laboració firmat entre les dues entitats, en què van ser seleccionats 30 alumnes de la nostra universitat. Akademia té com a objectiu despertar i fomentar una actitud innovadora i emprenedora entre els participants, orientant-los perquè esdevinguin els veritables protagonistes del seu futur.
 • III Fòrum d’Inversió UPF. Durant l’acte es van presentar cinc projectes vinculats a la UPF dels àmbits de TIC, comerç electrònic i CleanTech davant les principals xarxes d’inversors i reconeguts business angels de l’ecosistema emprenedor de Barcelona: Costalamel, Naveler, Osmoblue, Reactable i RespondON.

La UPF gestiona, des del juny del 2011, una planta del viver de Barcelona Activa Almogàvers Business Factory, anomenada Espais d'Incubació UPF Business Shuttle, amb una superfície total de 290 m2, que es tradueix en 10 mòduls o despatxos. De les 6 empreses incubades 4 són start ups i 2 spin off. Quant a dades d’impacte en el teixit socioeconòmic i la creació de llocs de treball, destaquem que les 6 empreses ocupen un total de 43 treballadors i 6 becaris o personal en pràctiques de la UPF, i van facturar un total de 344.332 euros l’any 2015. Finalment, també hem de destacar que aquest 2015 van mobilitzar capital per un import global de 2.700.650 euros d’inversors privats i d’ajuts i instruments financers públics.