4.30. Resultats de participació i de nivells de la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL). Curs 2015-2016

Nivell del MECR

Total

Total segons necessitat de formació

 

A1 Nivell inicial

9 estudiants

118 estudiants

Estudiants que necessiten 2 anys o més de formació per superar el requisit B2.2

A2 Nivell bàsic

42 estudiants

B1 Nivell llindar

67 estudiants

B2. 1 Nivell preavançat

63 estudiants

63 estudiants

Estudiants que necessiten menys de 2 anys de formació per superar el requisit B2.2

B2.2 Nivell avançat

56 estudiants

72 estudiants

Estudiants que tenen un nivell igual o superior al requisit B2.2

C1.1 Nivell avançat alt

15 estudiants

C1.2 Nivell de domini efectiu

1 estudiant

C2 Nivell de domini efectiu alt

0 estudiants

TOTAL ALUMNES PRESENTATS A LES PDL

253 ESTUDIANTS EN TOTAL

 
Curs Núm. Estudiants matriculats al primer curs Núm. Inscrits a la PDL Núm. Presentats a la PDL
2015-2016 2.597 316 253