Programes especials de suport als recursos humans dedicats a la recerca

Incorporació de personal postdoctoral

Ramón y Cajal

El programa Ramón y Cajal té com a objectiu promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys. A més, s'atorga un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové de la Generalitat de Catalunya i del pressupost de la mateixa universitat.
 

La catorzena convocatòria del Ministeri d'Economia i Competitivitat es va resoldre el 2015, i es van atorgar ajuts per a la contractació de dos nous investigadors a la Universitat Pompeu Fabra. 

Juan de la Cierva

El programa Juan de la Cierva permet la incorporació de joves doctors investigadors als organismes públics de recerca. L'any 2015 aquest programa es va desdoblar en dos: Juan de la Cierva - Formació, per a doctors recents, i Juan de la Cierva - Incorporació, per a doctors amb una petita experiència com a investigadors postdoctorals. Tots dos programes permeten la incorporació durant 2 anys. 

L'any 2015 es van incorporar 10 nous investigadors: 4 a través del programa Juan de la Cierva - Formación; 4 a través del programa Juan de la Cierva -  Incorporación, i 2 a través del programa de Formació Postdoctoral (que va substituir el programa Juan de la Cierva l'any 2014). 

ICREA Sènior

El programa ICREA Sènior té com a objectiu fonamental contractar investigadors per al sistema català de recerca. Durant el 2015, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), depenent de la Generalitat de Catalunya, va convocar una nova crida per incorporar investigadors de gran prestigi als grups de recerca de les universitats i els centres de recerca de Catalunya. La convocatòria del 2015 es va centrar en els àmbits de ciències experimentals i matemàtiques i de tecnologia i enginyeria.


El 2015 es van incorporar 2 nous investigadors ICREA procedents d'altres universitats. La UPF tenia el 2015 41 investigadors ICREA.

ICREA Acadèmia

Els resultats de la setena i la vuitena edicions es van fer públics el 2015. Dels 60 professors universitaris distingits entre les dues convocatòries, 11 són de la UPF. En conjunt, en les vuit convocatòries publicades, la UPF acumula 39 guardonats, sobre un nombre total de 210 (19% del conjunt del sistema universitari català).

Beatriu de Pinós

El programa Beatriu de Pinós, convocat per l’AGAUR, té com a objectiu la contractació postdoctoral durant dos anys per a personal que no s’hagi titulat a la universitat on es vol incorporar o bé que hagi fet una estada postdoctoral a l’estranger durant un mínim de dos anys.

L'any 2015 es van incorporar 11 investigadors, dels quals 2 eren de la modalitat de retorn.

Incorporació de personal predoctoral

Ajuts per a la realització del doctorat amb la finalitat de promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora. La persona s'incorpora a un departament i col·labora en els projectes de recerca que s'hi desenvolupen. Les convocatòries principals de formació predoctoral són:

FI

Ajuts atorgats per l'AGAUR per un període de 3 anys. L'any 2015 la UPF va obtenir 19 beques FI.

FPI

Ajuts atorgats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat com a complement d'un projecte R + D i que permeten la contractació d'un estudiant de doctorat durant 4 anys. L'any 2015 la UPF va obtenir 18 beques FPI.

Beques FIS

Ajuts per a la formació d’investigadors en biomedicina i ciències de la salut durant 4 anys. L'any 2015 la UPF va obtenir una beca FIS.

Beques Fundació "La Caixa"

L'Obra Social "La Caixa" convoca anualment un programa de beques adreçat a estudiants espanyols per ampliar la seva formación fent estudis de postgrau. L'any 2015 la UPF va obtenir una beca de la Fundació "La Caixa".