6.10. Col·leccions de publicacions en sèrie en suport paper. 2011-2016