6.20 PIE. Carnets del PDI/PAS del curs 2015-2016

Personal Carnets lliurats
Personal d'administració i serveis (PAS)


90

Personal docent i investigador (PDI)
310
 
Total


400