3.11. Desenvolupament. Programació de formació per formats i modalitats. 2015 

Descripció Formació Interna Formació Externa Total
Presencial Semipresencial No Presencial Presencial Semipresencial No presencial
Anàlisi de dades i avaluació - - - 1 - - 1
Comunicació interpersonal efectiva 1 1 - - - - 2
Direcció de l'equip 2 - - - - - 2
Docència - - - 5 - 1 6
Económic 5 1 2 3 - - 11
Flexibilitat i gestió del canvi 1 3 - - - - 4
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 1 - - 1 - - 2
Gestió documental - 3 1 5 - - 9
Gestió emocional 5 - - - - - 5
Infraestructures i recursos materials - - - 1 - - 1
Innovació i creativitat 3 - - 1 - - 4
Jurídic 3 - - 22 - 2 27
Lideratge i influència 3 - - 1 - - 4
Llengua anglesa 39 2 - 4 - 10 55
Llengua catalana - 1 - 1 - - 1
Organització del treball i del temps 3 - - - - - 3
Persones i organització - - - 8 - - 8
Promoció, comunicació i informació 4 - - 2 - - 6
Recerca i transferència del coneixement - - - 12 - - 12
Responsabilitat social 2 - - 4 - 2 8
Seguretat i salut laboral 34 - 39 3 - - 76
Suport a la direcció i als òrgans de govern - - - 1 - - 1
Tecnologia de la informació i la comunicació 30 - - 9 - 1 40
Treball en equip i cooperació 2 2 - - - - 4
Total 137 10 42 84 3 16 292