7.5. Estudiants en mobilitat a la UPF per estudis. 2015-2016

Estudis

Estudiants

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

21

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

224

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

47

Facultat de Comunicació

65

Facultat de Dret

102

Facultat d'Humanitats

44

Facultat de Traducció i Interpretació

119

Escola Superior Politècnica

16

Màsters universitaris

21

Programa d'Estudis per a Estrangers

1093

Escola d'Estiu Internacional 

104

Total

1.856