7.6. Mobilitat d'estudiants per programa. 2015-2016

De la UPF
Erasmus 612
Convenis bilaterals 209
Erasmus pràctiques 40
Escola d'Estiu Internacional UCLA 12
SICUE 12
Total 885

 

A la UPF
Erasmus 439
Convenis bilaterals 139
Programa d'Estudis per a Estrangers 1093
Escola d'Estiu Internacional UPF 104
SICUE 24
Visitants 45
Erasmus Mundus 12
Total 1856