3.3. Professorat i personal acadèmic en formació, per edat i departaments. 2015-2016 

Departament < 30 anys 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59 anys Total
Ciències Experimentals i de la Salut 85 86 79 67 19 336
Ciències Polítiques i Socials 10 33 18 8 11 80
Comunicació 14 34 43 27 19 137
Dret 18 36 51 32 16 153
Economia i Empresa 72 76 48 31 16 243
Humanitats 7 30 28 30 21 116
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 73 131 36 22 3 265
Traducció i Ciències del Llenguatge 30 30 26 45 17 148
Total 309 456 329 262 122 1478