3. Places convocades, per departaments. 2015-2016

 

Departament

 

Professor Agregat

 

Professor Associat

Ciències Experimentals i de la Salut - 10
Ciències Polítiques i Socials - 5
Comunicació

 -

25
Dret - 17
Economia i Empresa - 48
Humanitats 2 6
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 2 5
Traducció i Ciències del Llenguatge - 5
Total 4 121