5.9. Evolució del finançament segons el seu origen. 2011-2015