5.7. Creació d'empreses de base tecnològica. Evolució 2011-2015


Empreses creades

 

2011
 

2012 2013 2014 2015

Nombre de Spin off 

1 - 1 1

Nombre de Start up 

3

5

4

4

3

Total EBTs 4 5 5 5 4