Universitat Pompeu Fabra Ventures SL

La UPF ha posat en marxa una nova empresa, UPF-Ventures, que té com a missió enfortir la capacitat de valoritzar i de transferir la recerca que es fa a la UPF, vertebrant  una demanda de transferència de tecnologia i de coneixement basada en oportunitats empresarials.

Aquesta empresa, que neix com una start-up de la UPF, està participada al 100% per la mateixa UPF i dependrà del vicerector de Política Científica.

En una primera etapa, UPF-Ventures té previst crear un clúster empresarial per acostar de manera més sòlida les empreses a la UPF; elaborar propostes de consultoria sobre valorització tecnològica i ecosistemes d’innovació a Llatinoamèrica i la UE; dissenyar una proposta que permeti gestionar projectes d’intrapreunership d’empreses, i, de manera molt especial, col·laborar amb la Unitat d’Innovació UPF-Business Shuttle per enfortir els processos de valorització de coneixement de la UPF.

Per posar en marxa aquesta iniciativa, la UPF ha obtingut el suport de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, i l'ajut econòmic necessari.