Programa UPF Alumni


Introducció

La Universitat Pompeu Fabra ha celebrat, durant el curs 2015-2016, el seu 25è. aniversari. Al llarg d’aquests 25 anys d’història, s’han graduat 34.562 estudiants, tant de diplomatures com de llicenciatures i de graus. D’aquest total, actualment 10.219 formen part del programa UPF Alumni, el que suposa un 31,13% dels graduats i, en bona part, pertanyen a les últimes promocions.

Un dels primers objectius d’aquest 25è. aniversari, en sinergia amb el programa UPF Alumni, era tornar a connectar amb tots aquells graduats que feia més anys que no tenien una relació amb la Universitat. És per això que es van centrar els esforços en una campanya de localització de les deu primeres promocions per convidar-los a la primera Trobada UPF Alumni, una trobada que volia esdevenir el pont entre ells i la UPF, una oportunitat per fidelitzar-los al programa i vincular-los de nou a la Universitat. L’assistència va ser tot un èxit, que va assolir la xifra de 1.200 persones.

Una altra acció de fidelització es va centrar sobretot en els nous graduats del curs acadèmic 2015-2016. En aquest sentit, un any més, s'ha aconseguit captar la majoria dels graduats que assisteixen a l'acte acadèmic de graduació (AAG), que compta amb una mitjana del 54% de graduats inscrits a UPF Alumni de les cinc últimes promocions (2011-2015).

En una altra línia de treball, i seguint de ben a prop el camí dels graduats cap al món laboral, s’ha posat en marxa el programa Enfeina’t. Motivat, en gran part, per la preocupació per la situació actual del mercat laboral i l’elevada taxa de desocupació juvenil. Un projecte que s’emmarca dins la Iniciativa Europea d’Ocupació Juvenil i que compta amb dos socis per tirar-lo endavant. Per una banda, l’empresa internacional Ingeus, que aporta una metodologia específica per a la inserció laboral. I per altra banda, la Fundació Factor Humà, que és qui aporta al projecte les relacions amb el teixit empresarial.

En aquesta mateixa tònica, s’ha continuat centrant els esforços a oferir als graduats serveis i activitats que els puguin servir per a la seva vida professional. Treballant amb estreta col·laboració amb el Servei de Carreres Professionals i el programa en formació de competències Skills UPF.

Amb totes aquestes accions, el 31,13% dels graduats UPF, com ja s'ha dit, formen part del programa UPF Alumni. Si tenim en compte, però, tot el gruix de membres del programa, actualment en són membres un total de 12.602 persones (graduats, màsters i doctorats, PAS i PDI i amics de la Universitat). D'aquests, 977 són membres Premium, un 15,6% més que el curs anterior.

Localització i captació

 • En el marc del 25è. aniversari, es va posar en marxa, el curs 2014-2015, una campanya de localització de les deu primeres promocions de graduats de la UPF. Es va dur a terme una campanya telefònica dirigida als 10.500 graduats de les primeres promocions (1994-2004) i es va aconseguir localitzar i actualitzar les dades de més de 5.400 antics alumnes (el que suposa un 52,5% de graduats localitzats). Tota aquesta feina es va materialitzar amb la primera trobada d’antics alumnes a gran escala organitzada per UPF Alumni. Un acte que va comptar amb l’assistència de 1.200 persones.

 • Presència a la setmana de la matrícula dels estudiants de nou ingrés. S’ha optat, per segon any consecutiu, per donar visibilitat al programa als estudiants de primers cursos, per la importància que suposa que coneguin el programa des de l’inici de la seva etapa universitària.

 • Sistema d'inscripció en línia a UPF Alumni a través del formulari d'assistència als actes de graduació. Aquest any s'han inscrit al programa 1.612 graduats mitjançant aquest sistema, el que representa un 80% dels antics alumnes inscrits durant tot el curs acadèmic (caldrà esperar al tancament d’actes de setembre per computar-los).

 • Participació d'UPF Alumni a diferents activitats i fires universitàries (UPFeina, fira de postgrau, sessions informatives dirigides a estudiants, Dinars amb Alumni...).

Durant aquest curs acadèmic, s'ha arribat a la xifra de 12.602 membres inscrits al programa, el que suposa un increment del 4,7% respecte a la xifra assolida durant el curs 2014-2015 (12.025 membres). El programa distingeix dues tipologies de membres: els de ple dret, que són 11.039 (87,6%), i els amics, amb 1563 (12,4%).

D'altra banda, en aquests moments, a finals del curs 2015-2016, el programa compta amb 977 membres Premium, el que representa un creixement del 15,6% respecte al curs anterior.
 

Activitats

 • Dinars amb Alumni. Sota aquest nom, i buscant nous espais dins la mateixa universitat on donar visibilitat al programa, hem llançat aquesta prova pilot amb la col·laboració de la Facultat i el Departament de Comunicació. Els Dinars amb Alumni han volgut ser un espai en què antics alumnes dels graus de la Facultat de Comunicació i estudiants dels últims cursos han pogut compartir la reflexió personal entorn el seu futur professional i esvair els dubtes que els depara el mercat laboral.

 • Des del programa Skills UPF s’ofereix als antics alumnes un programa d’activitats estructurat en quatre blocs: "Orientació professional i mercat de treball"; "Eines i estratègies per a la recerca de feina"; "Desenvolupament i suma de competències", i "Activitats de suport a l’emprenedoria". Durant aquest curs acadèmic han assistit a les activitats 236 antics alumnes a alguna de les 62 activitats organitzades, el que representa un 15% de la totalitat dels assistents. També cal destacar el paper actiu dels graduats de la UPF en les sessions sobre sortides professionals segons cada estudi, que organitzen els diferents centres amb la col·laboració del Servei de Carreres Professionals. D’aquesta manera, els antics alumnes es converteixen en els millors ambaixadors de la marca UPF, i són un col·lectiu de referència per als estudiants de la Universitat.

 • Acte acadèmic de graduació. Com cada any, el programa organitza la part més festiva de l’acte acadèmic de graduació, al pati de Jaume I, oferint la tradicional copa de cava i atenent el photocall Alumni.

 • Trobada UPF Alumni. Celebrada el 19 de setembre al campus de la Ciutadella, va ser el primer acte del calendari d’activitats del 25è. aniversari de la Universitat. Es va organitzar al voltant de dos grans escenaris, l’auditori i el pati de Jaume I. En una primera part de l’acte, es va organitzar un debat sota el títol "La universitat, un camí d’anada i tornada", que versava sobre el paper que la universitat juga a la societat i de com la societat li pot oferir algun retorn. La segona part de l’acte va tenir un caràcter més festiu, amb presentacions audiovisuals i música en directe. En tots dos escenaris els protagonistes van ser antics alumnes, tant en qualitat de participants com d’assistents.

Mercat de treball

 • Servei d’Orientació Professional: el curs 2013-2014 es va posar en marxa aquest servei, coordinat amb el Servei de Carreres Professionals, per proveir estudiants i graduats d’una eina per acompanyar-los en la transició cap al mercat de treball o bé, en el cas dels Alumni, per reorientar-los cap a un canvi professional. Després de tres anys de vida, aquest servei ha atès 273 usuaris. D’aquests, 87 són antics alumnes o bé recent graduats, o bé Alumni Premium (el Servei d'Orientació s’inclou al catàleg de serveis Premium un any després que s’hagin graduat). En aquest curs acadèmic 2015-2016 s’han atès 22 Alumni graduats fa menys d’un any i 19 Alumni Premium. Un percentatge igual al del curs anterior.  

 • Enfeina’t: en el marc de la Iniciativa Europea d’Ocupació Juvenil, s’ha posat en marxa, en col·laboració amb l’empresa Ingeus i la Fundació Factor Humà, el programa Enfeina’t. L’empresa internacional Ingeus aporta una metodologia específica al procés de transició entre la universitat i el món laboral i compta amb una llarga trajectòria en el sector. I per altra banda, la Fundació Factor Humà és qui aporta les empreses, el teixit empresarial disposat a formar part d’aquest camí. Enfeina’t és un dispositiu d’acompanyament i d'inserció laboral personalitzada dirigit als graduats de la UPF i està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de Garantia Juvenil. El programa té una durada inicial d’un any, amb la intenció de poder-lo desenvolupar durant més temps. Enfeina’t es va posar en marxa el mes de febrer del 2016 i, a finals de juny, la participació era de 175 persones ateses, 84 de les quals estan seguint l’itinerari del projecte (a través de tallers, sessions de networking, entrevistes amb professionals de RH i tutories personalitzades) i 37 persones que ja han trobat feina i s’han inserit al mercat de treball.

Elements de comunicació i xarxa

 • Butlletí Alumni: quinzenalment, es fa arribar a tots els membres un butlletí electrònic amb entrevistes a graduats, activitats, ofertes de feina destacades, i un recull de beques i ajuts. Durant aquest curs, s’han enviat 17 butlletins a un llistat de més de 12.000 subscriptors.

 • Especial de la revista upf.edu: durant l’acte acadèmic de graduació (1 i 2 de juliol) es reparteix un especial de la revista upf.edu per a cadascuna de les cinc sessions en les quals es divideix la cerimònia. Per tercer any, la contraportada és l’espai reservat per als antics alumnes, que són els encarregats de donar l’enhorabona i de felicitar els recent graduats. Durant els dos dies es repartiran més de 2.000 exemplars als graduats assistents.

Xarxes socials: són els canals més immediats d’interacció amb els antics alumnes i es caracteritzen per la seva bidireccionalitat. El programa UPF Alumni fa difusió de les activitats que organitza la UPF i del programa Skills UPF, s'encarrega de fer entrevistes a graduats, dóna als graduats informació sobre beques, ajuts i concursos, i també fa un recull de les fotografies de l’acte de graduació.

A juny del 2016, podem observar com continuen creixent el nombre de seguidors respecte al curs anterior:

 • Facebook: augmenta un 7,3%, amb 4.112 seguidors.

 • Twitter: augmenta un 29%, amb 1.617 seguidors.

 • LinkedIn: augmenta un 14%, amb 4.121 membres del grup UPF Alumni.