3.9. Personal d'administració i serveis per sexe. 2015-2016 

 

Sexe   

Total
persones

Dones 459
Homes 219
Total 678