4.17. Nombre de participants a la formació d'anglès per al PDI. 2015-2016

Anglès Nombre de participants
Metodologia en anglès
Methodology for English Medium Instruction (EMI) 11
Manteniment i fluïdesa en anglès
Oral fluency 50
Refresh your English 8
Social Language Workshop 4
Thursdays in English

10

Escriptura acadèmica en anglès  
Writing academic articles 10
English for International Conferences 12
Materials didàctics en anglès  
Materials Development: Linguistic and Pedagogical Support 1
Observacions de classes impartides didàctics en anglès  
Observacions individuals i assessorament 9
Curs de llengua instrumental  
Curs semestral d'anglès general (C1.2 MECR) 17
Total 141