4.12. Nombre d'estudiants del programa de català Idiomes UPF. 2015-2016

Català Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 154 
Cursos Càtedra Pompeu Fabra 108
Cursos no presencials, Parla.cat 35
Curs de preparació del diploma de nivell de Suficiència (C1 MECR, 30 hores) 13
Subtotal 310
Oferta específica Idiomes UPF
Curs de preparació del diploma de nivell Superior (C2 MECR, 100 hores) 21
Curs de nivell inicial per a alumnes dels postgraus UPF-BSM 36
Subtotal 57
Total 367