3.29. Beques de col·laboració concedides i denegades per departaments. 2015-2016

Departaments Concedides Denegades Sol·licitades
Economia i Empresa 0 1 1
Dret 1 3 4
Comunicació 2 2 4
Traducció i Ciències del Llenguatge 3 3 5
Humanitats 1 7 8
Ciències Experimentals i de la Salut 1 11 12
Ciències Polítiques i Socials 1 3 4
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 3 5 8
Total 11 35 46