Des de la seva creació, l'any 1990, la Universitat Pompeu Fabra ha anat participant en un conjunt d'institucions i de centres especialitzats en docència, recerca i transferència que tenen personalitat jurídica pròpia i que configuren el denominat Grup UPF.

Aquest conjunt d'institucions permeten que la UPF tingui presència en àmbits de recerca altament especialitzats, sovint en col·laboració amb altres institucions i universitats, i que pugui oferir al seu personal docent i investigador la possibilitat de dur a terme la seva tasca de recerca en condicions i instal·lacions excel·lents. Altres centres del Grup UPF complementen l'oferta docent en l'àmbit del grau, a través de centres adscrits, i del postgrau, amb una àmplia oferta de màsters especialitzats. Finalment, el Grup UPF també inclou empreses creades a partir de grups de recerca en què participa la UPF.

Docència

Recerca i transferència

Empreses universitàries

Altres