7.4. Estudiants en mobilitat de la UPF per estudis. 2015-2016

Facultat/Escola Estudiants
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 35
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

295

Facultat de Ciències Polítiques i Socials 52
Facultat de Comunicació 110
Facultat de Dret 94
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Dret

17

Facultat d'Humanitats 38
Facultat de Traducció i Interpretació 197
Escola Superior Politècnica

23

Màsters universitaris 14
Total 885