7.18. Membres de la comunitat UPF Alumni per tipologia. 2015-2016

Registres Nombre %

Titulats

11.039

87,6%

Amics 

1.563

12,4%

Total 12.602 100%