5.2. Taxa d'èxit en els projectes d'investigació estatals. Evolució 2011-2015

Projectes concedits/sol·licituds 

2011

2012

2013     

2014

2015

 

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Ciències de la Salut i de la Vida

12/17 71 14/22 64 - - 8/13 62 10/14 71

Ciències Socials i Humanes

18/20

90

22/29 76 - -

19/23

83 15/17 88

Comunicació i Tecnologies de la Informació

13/21

62

28/39 72 - - 13/20 65 17/19 89

Total

43/58

74

64/90

71

-

-

40/56

71

42/50

84

2011 i 2012: projectes d'investigació fonamental no orientada
2013: no va haver-hi resolució durant l'any
2014 i 2015: projectes I+D Retos i Excelencia del Pla Estatal