Relacions internacionals i mobilitat


La UPF manté uns indicadors d’internacionalització molt per sobre de la mitjana espanyola i més comparables als referents de les universitats europees que destaquen en el panorama global d’educació superior. Durant el curs 2014-2015, un 35% dels graduats de grau havien fet una estada a l’estranger, un percentatge que depassa el 20% que marca la Unió Europea per al 2020 i esdevé un tret diferencial dels graduats UPF. Durant el curs 2015-2016, 885 estudiants han marxat fora per estudiar o fer pràctiques a l’estranger i la UPF ha rebut 1.856 estudiants internacionals en mobilitat al campus, que han arribat per mitjà de convenis d’intercanvi, del Programa d’Estudis per a Estrangers o com a estudiants visitants, atrets per la reputació dels àmbits acadèmics de la Universitat.

Una de les novetats més remarcables del curs ha estat l’èxit obtingut per la UPF en la convocatòria de fons Erasmus + per a la mobilitat internacional amb Austràlia, Corea, Estats Units, Hong Kong, Índia, Japó, Rússia, Sud-àfrica i Xina, que ha permès les primeres mobilitats de professorat durant el curs 2015-2016 i l’atorgament de 29 beques a estudiants de grau UPF per estudiar fora el curs 2016-2017.

Aquestes xifres són possibles gràcies a una acció i una presència internacional compromesa i constant en diversos fòrums d’educació internacional, on es cultiven les relacions institucionals i es negocien nous convenis i oportunitats de col·laboració. Així, durant el curs 2015-2016, la UPF ha participat a la 27a. Conferència Anual de la European Association for International Education (EAIE) a Glasgow i a l'11a. Conferència Anual de l’Àsia Pacific Association for International Education (APAIE) a Melbourne, de la mà del Consell Interuniversitari de Catalanya (CIC) i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) sota el paraigua “Study in Catalonia”. Més enllà dels fòrums establerts, la UPF és particularment proactiva en alguns països objectiu que es fixen anualment per fer-hi missions institucionals conjuntes amb l’Aliança 4 Universitats (A4U) i que per al 2015-2016 han estat l’Iran i els països del Golf Pèrsic.

Per l’especial dimensió del Programa d’Estudis per a Estrangers, la UPF també ha participat en la 12a. Conferència Anual del Forum on Education Abroad a Atlanta. Com a membre d’aquesta associació i en la línia de qualitat i excel·lència que caracteritza el model docent, enguany la UPF se sotmet al procés d’avaluació de qualitat per obtenir l’acreditació del sector que acabi de posicionar i revalidar l’oferta aglutinada sota el Programa d’Estudis per a Estrangers.

Les associacions i les xarxes constitueixen plataformes per a la projecció i la promoció de nous projectes. Així, mentre que s’ha mantingut el compromís i s’han impulsat noves iniciatives en el marc de les xarxes i les associacions a les quals ja pertany la UPF, cal destacar que el curs 2015-2016 ha vist els primers passos de la xarxa Young European Research Universities Network (YERUN), de la qual la UPF n'és soci fundador, juntament amb les altres universitats espanyoles membres de l'A4U (UAB, UAM, UC3M) i una selecció d’universitats europees que sobresurten en els rànquings de les més joves.

Mobilitat

Durant el curs 2015-2016 continua creixent la mobilitat, tant sortint com entrant, i comprèn nous col·lectius i modalitats.

Mobilitat sortint d’estudiants

A data de tancament de la memòria, 885 estudiants de la UPF han participat en els programes d’intercanvi i mobilitat durant el curs 2015-2016, fet que suposa un increment del 20% respecte al curs passat, i un augment relatiu destacable sobretot pel que fa a mobilitat en pràctiques i fora d’Europa, segons la distribució següent:

 • Erasmus acadèmic (Europa, inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 612
 • Erasmus pràctiques (Europa): 40
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia i Oceania): 209
 • SICUE (Espanya): 12
 • Programa Global Cities UPF-UCLA (estiu del 2016): 12

La majoria dels estudiants de la UPF continuen optant per Europa i acollint-se al programa d’ajuts Erasmus+ 2014-2020, que finança la mobilitat d’estudis i de pràctiques. Progressivament, però, la mobilitat més enllà d’Europa creix i la política de beques i ajuts de la UPF s’adapta per tal de cobrir també aquesta opció.

Amb la política combinada de beques Erasmus.es del Ministeri i de la UE, tots els estudiants han marxat becats a estudiar a Europa i gairebé un 40% han pogut optar als ajuts a la mobilitat de la UPF (50 beques Aurora Bertrana, 20 beques Passaport al Món i 15 beques Santander Iberoamèrica) per estudiar fora d’Europa, dotada amb 115.00 euros a través de fons propis i patrocinis. És a dir, que un 82% disposen d’algun tipus d’ajut, amb possibilitat de complementar amb MOBINT, com fan fins al 50% dels estudiants en mobilitat de la UPF. Tots els estudiants es beneficien d’exempció de pagament de matrícula a les universitats de destinació.

Pel que fa a la mobilitat Erasmus pràctiques, s’ha promogut dins de la campanya de mobilitat internacional, però també com a opció específica de pràctiques a l’estranger, acompanyada de tallers per a la recerca d’oportunitats i una convocatòria flexible que ha permès maximitzar els ajuts atorgats, que s’han esgotat abans de l’estiu. Per cobrir aquestes estades, s’ha avançat la convocatòria 2016-2017.

També durant l’estiu, tindrà lloc un any més l’Escola d’Estiu Internacional, amb participació oberta als estudiants UPF, que sumen 24 matriculats: 12 estudiants seleccionats en el marc del Programa Global Cities per fer una estada combinada a la UPF i a UCLA, i 12 estudiants UPF que aprofiten el juliol per cursar assignatures sota el concepte de trimestre d’estiu en un context internacional.

Com a novetat, per a l’estiu del 2016 es llança la convocatòria pilot del programa MApS, que ha de permetre que fins a 4 estudiants UPF adquireixin una experiència internacional d'Aprenentatge-Servei fent consultoria legal a comunitats desafavorides al Perú o atenció mèdica primària a localitats rurals a l'Índia, de la mà d'universitats sòcies de la UPF. A data de tancament de la memòria, la convocatòria encara no s’ha resolt.

Mobilitat entrant d’estudiants

1.856 estudiants de fora de la UPF han fet una estada acadèmica a la universitat durant el curs 2015-2016, d’acord amb el detall següent:

 • Erasmus acadèmic (Europa, inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 439
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia, Oceania): 139
 • SICUE (Espanya): 24
 • Visitants: 45
 • Erasmus Mundus (projectes UPF amb Balcans i Sud-àfrica): 12
 • Programa d’Estudis per Estrangers: 1.093
 • Escola d’Estiu Internacional: 104

El programa Erasmus es manté estable, tot i que l’aprofitament per part dels socis europeus és inferior al que en fa la UPF. És sobretot a través del Programa d’Estudis per a Estrangers i l’organització de cursos a mida, que cada curs arriben més estudiants al campus, i en menor mesura a través de projectes específics amb algunes àrees geogràfiques. Aquest pes específic del Programa d’Estudis per Estrangers suposa també un increment proporcional en termes d’ingressos, donat que la majoria dels estudiants paguen matrícula a la UPF.

El treball de base de coordinació amb agents locals, com el grup del Node de Mobilitat per facilitar els tràmits d’estrangeria, i el Barcelona Centre Universitari per millorar l’oferta d’allotjament del col·lectiu internacional, ha permès oferir una informació acurada i uns serveis de qualitat als estudiants entrants. Trimestralment, s’han organitzat sessions d’acollida per garantir la seva integració a la UPF i a la ciutat. Com a part essencial d’aquesta, el col·lectiu internacional s’ha beneficiat de les activitats del programa de Voluntariat Lingüístic i de l’oferta específica de cursos de català i castellà, així com de la nova oferta promoguda en el marc de la càtedra Pompeu Fabra. Des de l’Oficina de Mobilitat i Acollida s’ha coordinat la participació dels estudiants locals i de l’Erasmus Student Network en l’organització de programes de mentors i d’activitats socials i culturals.

Mobilitat del personal

En la seva tercera edició, la convocatòria d’ajuts Erasmus+ per a la realització d’estades formatives del PAS es consolida com a fórmula per a la internacionalització i l'oportunitat de desenvolupament professional del col·lectiu. Durant el curs 2015-2016, 10 nous beneficiaris han fet estades fora amb projectes vinculats a les línies estratègiques de la UPF, sumant 25 mobilitats PAS des del llançament del programa.

Un any més, s’han ofert 10 ajuts de mobilitat per a la docència i la formació del PDI a Europa; però destaca com a novetat d’aquest curs la possibilitat per al PDI de fer estades docents fora d’Europa i de convidar docents d’altres regions del món per fer estades curtes a la UPF.

Cooperació acadèmica internacional

Participació en conferències i xarxes

A més d’actives i extenses relacions bilaterals internacionals, la UPF aposta per la participació selectiva en xarxes d’universitats europees i per la presència articulada i constant en associacions de l’àmbit de l’educació internacional.

Durant el curs 2015-2016 la UPF ha participat a:

 • 27a. conferència anual de la European Association for International Education (EAIE), celebrada a Glasgow el setembre del 2015, amb una ponència sobre associacions estratègiques internacionals.
 • 11a. Conferència Anual de l'Asia-Pacific Association for International Education (APAIE), que va tenir lloc a Melbourne a principis de març del 2016, amb l’objectiu de consolidar i d'ampliar les relacions existents amb institucions de la regió de l’Àsia Pacífic i, concretament, amb les universitats australianes, amb qui la UPF té un projecte important de mobilitat Erasmus+.
 • 12a. Conferència Anual del Forum on Education Abroad, celebrada a Atlanta a principis d’abril, amb una ponència sobre els requisits acadèmics d’admissió en programes d’estudis internacionals i animant la discussió sobre qualitat o quantitat.
 • Trobada d’universitats catalanes i alemanyes de l’estat de Baden-Württemberg facilitada pel Consell Interuniversitari de Catalunya l’1 d’abril del 2016 a Barcelona.
 • Trobada HISARA entre universitats espanyoles i del món àrab, amb presentació per part de la UPF, els dies 17 i 18 de maig del 2016 a Sevilla.
 • 3a. Conferència Àrabo-Europea d’Educació Superior, a la Universitat de Barcelona, del 25 al 27 de maig del 2016.
 • Trobada d’universitat espanyoles i holandeses facilitada pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i l’agència holandesa NUFFIC, el 27 de juny del 2016, a Madrid.

En el context de la xarxa EUROPAEUM, la UPF ha aprofitat les oportunitats de col·laboració privilegiada amb les universitats d’Oxford, Leiden, Bolonya, Bonn, París I, Ginebra, Karlova de Praga, Hèlsinki i Jagiellonian de Cracòvia. En aquest sentit, a la tardor del 2015, la UPF va acollir el Europaeum Classics Colloquium, amb el títol Poetry, Oratory, Rhetoric, Persuassion: The Power of the Word in the Ancient Times, organitzat pel Departament d’Humanitats de la UPF, amb la participació de 19 joves investigadors de les universitats membres de la xarxa. Igualment, 7 estudiants de postgrau i joves investigadors de la UPF s’han beneficiat de les diverses activitats que organitza la xarxa durant el curs arreu d’Europa.

De més recent creació (2015), a iniciativa de l’Aliança 4 Universitats, la xarxa Young European Research Universities Network (YERUN) ha fet enguany els primers passos per dotar-se d’un disseny institucional, un pla estratègic i el suport organitzatiu necessari que li han de permetre fer sentir la veu de les universitats d’excel·lència més joves davant la Unió Europea. Paral·lelament, s’ha iniciat el procés de mapeig de les col·laboracions acadèmiques entre les universitats membres, a fi de promoure iniciatives conjuntes que aprofundeixin la cooperació en el camp de la recerca, la docència i la mobilitat. Així, la UPF ha estat present a les dues reunions de la xarxa al setembre del 2015 i al febrer del 2016, contribuint activament en la confecció de l’estratègia de la xarxa.

Com a membre de l’A4U, la UPF continua la fructífera col·laboració amb la UAB, la UAM i la UC3M -amb el suport de l’ICEX- també en l’àmbit internacional, explorant nous mercats i establint noves relacions en països de l’Orient Mitjà, com són l'Iran i els països del Golf Pèrsic, i cimentant les relacions iniciades amb els països BRICS.

 • Viatge institucional a l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Qatar l’octubre del 2015, per tal d’impulsar noves vies o acords de col·laboració amb institucions d’educació superior i recerca, així com per promocionar els programes acadèmics de les universitats de l’Aliança entre els estudiants de la regió. Es van visitar fins a 6 centres universitaris, a més de l’ambaixada espanyola. Com a resultat d’aquesta primera visita s’està preparant una missió científica la KAUST, universitat pionera i moderna a la regió.
 • Missió científica a l’Iran per aprofundir en les oportunitats de col·laboració obertes en la primera visita del 2014, i establir nous contactes. La missió ha impulsat la signatura de 6 nous convenis marc de col·laboració i ha despertat l’interès per organitzar una missió inversa d’acadèmics iranians a Espanya.
 • Projectes Erasmus+ amb Rússia i Sud-àfrica per finançar 100 mobilitats, de les quals ja s’han seleccionat uns 60 beneficiaris. El projecte implica un total de 15 universitats sòcies a Rússia i 4 a Sud-àfrica, i pel que fa a la UPF ha permès establir 5 nous acords amb 4 centres russos i 1 sud-africà, així com la presència a la fira “Study in Europe”, celebrada el febrer del 2016 a diverses ciutats sud-africanes.

Participació en projectes europeus i internacionals

Durant el curs 2015-2016, la UPF ha promogut activament la presentació de propostes a convocatòries de programes de mobilitat i cooperació educativa en el marc de programes europeus i internacionals, d’acord amb els seus objectius estratègics, tot oferint a la comunitat nous serveis de difusió de les convocatòries obertes, assessorament i suport tècnic al PDI que actuï com a coordinador o soci de projectes, durant tota la vida del projecte.

Projectes concedits durant el curs 2015-2016: 6

 • ERASMUS+, KA107 2015. Mobilitat amb països socis del programa (Austràlia, Corea, Estats Units, Hong Kong, Índia, Japó i Xina). Coordinador: Servei de Relacions Internacionals, 247.070 €.
 • ERASMUS+, KA107 2016. Mobilitat amb països socis del programa (Índia i Xina). Coordinador: Servei de Relacions Internacionals, 65.840 €.
 • ERASMUS+, KA107 2015. Mobilitat amb països socis del programa (Rússia i Sud-àfrica). Coordinador: Aliança 4 Universitats, 389.020 €.
 • ERASMUS+, KA107 2016. Mobilitat amb països socis del programa (Rússia i Sud-àfrica). Coordinador: Aliança 4 Universitats, 87.590 €.
 • ERASMUS+, Jean Monnet Chair: EuGov. Coordinador: Prof. Javier Arregui (Dept. de Polítiques), 50.000 €.
 • AGAUR, simposis conjunts entre Catalunya i SUNY (SymNY). Coordinador: Prof. Manel Jiménez (Dept. de Comunicació-CLIK), 4.000 €.

Projectes presentats durant el curs 2015-2016: 9 (3 ja concedits)

 • ERASMUS+, Erasmus Mundus Joint Master Degree: MAISI (MA in Sports Ethics and Integrity). Coordinador: Universitat de Swansea, amb participació del Dept. de Dret.
 • ERASMUS+, Erasmus Mundus Joint Master Degree: Vaclav Havel Program MA in European Politics and Society. Coordinador: Universitat Karlova de Praga, amb participació del Dept. de Polítiques i d’altres membres del Europaeum.
 • ERASMUS+, Jean Monnet Chair: EURLink. Coordinador: Prof. Alejandro Sáiz (Dept. de Dret).
 • ERASMUS+, KA2. Associacions estratègiques: ChangeMakers. Coordinador: Davínia Hernández (Dept. de TIC).
 • ERASMUS+, KA2. Associacions estratègiques: Innovators Toolkit. Coordinador: Universitat de Valladolid, amb la participació del Dept. de TIC.
 • ERASMUS+ KA2 Desenvolupament de Capacitats: EMP.YES, amb la participació d’UPF-ESCI.

En l'àmbit institucional, el més rellevant ha estat l’inici de la mobilitat internacional Erasmus+ amb els països de la regió Àsia-Pacífic, Estats Units, Rússia i Sud-àfrica. Els beneficiaris seleccionats fins ara de la UPF o que vindran a fer-hi una estada són 58. Aquestes mobilitats permetran l’enfortiment dels vincles existents així com l’inici de noves col·laboracions a través de l’establiment de relacions acadèmiques, especialment a la regió Àsia-Pacífic, àrea prioritària d’expansió per a la UPF.

El curs 2015-2016 ha vist el tancament d’alguns projectes de l’antic Programa d’Aprenentatge Permanent, mentre continuen el seu curs els projectes europeus de cooperació educativa i mobilitat concedits en anys anteriors, entre els quals destaquen 4 consorcis de mobilitat Erasmus Mundus amb els Balcans (SIGMA Agile), Sud-àfrica (AESOP i AESOP+), i Estats Units i Canadà (NOVA DOMUS), amb un total de 19 mobilitats becades durant el curs 2015-2016.

En el marc de les activitats Jean Monnet en temes europeus, continuen vigents una càtedra “Ad Personam” i un projecte Jean Monnet; i el màster conjunt Erasmus Mundus MAPP de l’IBEI, que ja es troba en el seu quart any d’execució. Finalment, en l’àmbit de la lingüística aplicada la UPF participa en l’associació estratègica MeLange.

Programa d'Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program) i relacions amb els Estats Units

El Programa d'Estudis per a Estrangers

1.197 estudiants han participat en el Programa d’Estudis per a Estrangers i l’Escola d’Estiu Internacional durant el curs 2015-2016:

 • 870 estudiants durant el curs acadèmic
 • 223 estudiants en programes a mida
 • 104 estudiants internacionals a l’Escola d’Estiu Internacional 2016, als quals cal sumar-hi 33 estudiants UPF, amb una matrícula total de 137

El Programa d’Estudis per a Estrangers (PEE) és la clau de volta de les relacions de la UPF amb les universitats nord-americanes, fent possible els intercanvis en benefici dels estudiants UPF, alhora que suposa una important font d’ingressos per a la Universitat (el 2015 va facturar més d’1,3 M€). Enguany, val la pena destacar un augment concentrat en el semestre de primavera del 2016, en què s’han rebut un 49% més d’estudiants que el mateix semestre de l’any 2015. Aquest creixement és imputable a un augment general de la demanda dels programes per a estrangers a Barcelona, però també a l’arribada dels primers grups d’estudiants de noves institucions sòcies (tant universitats com agències), fruit de les negociacions fetes en els cursos anteriors. És el cas del nou conveni amb la Universitat d'Illinois at Urbana-Champaign, i amb les agències proveïdores d’estudiants AIFS i SAI.

Com a programa de referència a Europa, el Programa d’Estudis per a Estrangers de la UPF participa en fòrums d’opinió sobre el sector, com el Forum on Education Abroad, presentant comunicacions a les seves conferències americana (Atlanta, abril del 2016) i europea (Atenes, octubre del 2016). És més, actualment el programa està en procés d’acreditació de qualitat del Forum on Education Abroad, per tancar-lo a finals d'aquest curs acadèmic. La visita del comitè avaluador extern està prevista per a mitjans de juliol del 2016.

Actualment, el programa ja està desplegat acadèmicament en totes les disciplines de la UPF i en col·laboració amb els centres del grup. L’actual catàleg de programes inclou: Legal Studies, International Business (en col·laboració amb ESCI), STEM Abroad, International Relations (en col·laboració amb l’IBEI) i Global Health. L’estratègia de creixement continuarà durant el curs 2016-2017, amb un major desenvolupament del programa d’aprenentatge basat en l’experiència (Experiential  Learning Program), potenciant les pràctiques acadèmiques i obrint l’opció de fer projectes de recerca dirigida per professors UPF. En el proper curs acadèmic, s’hi afegirà l’opció d’obtenir crèdits amb un nou tipus d’aprenentatge per l’experiència: els viatges acadèmics liderats per professorat UPF o Field Study Tours.

A través del PEE també es dóna resposta a les necessitats de cursos a mida que arriben de prestigioses universitats nord-americanes i d’altres parts del món, interessades a oferir programes curts amb docència de professorat UPF. Els programes a mida permeten aprofundir i ampliar relacions amb aquestes universitats. Així, s’organitzen cursos a mida per a la Universitat de Chicago (hivern i primavera del 2016), Georgetown (estiu del 2016), Northwestern (estiu del 2016), UCLA (estiu del 2016), Texas A&M University (estiu del 2016), Universitat de Texas at Austin (estiu del 2016), Instituto Tecnológico Autónomo de México (estiu del 2016) i l’escola d’audiovisual ISCPA Toulouse (primavera del 2016), que diversifica i amplia així la procedència geogràfica d’institucions i d'estudiants. El curs 2015-2016 s’han organitzat nous cursos a mida per a la Universitat de Missouri-School of Journalism (estiu del 2015, tardor del 2015, primavera del 2016) i la Universitat de Michigan.

El juliol, l’Escola d’Estiu Internacional es consolida també com el quart trimestre de la UPF durant el 2016 amb l’oferta de 12 assignatures (a més a més de diversos nivells d’aprenentatge de llengua espanyola adreçats al públic estranger). Amb aquest model, el Trimestre d’Estiu de la UPF s’obre als estudiants de la UPF que durant l’estiu poden avançar en els seus estudis i fer-ho en un ambient internacional, amb professorat de la UPF, en grups de classe reduïts i amb enfocaments nous a les disciplines dels seus estudis gràcies a la diversa procedència, geogràfica i cultural, d’estudiants de tot el món. Enguany, s’hi ha acollit 33 estudiants, que se sumen als 104 estudiants de diverses nacionalitats. Per a 12 estudiants UPF, aquesta experiència es podrà ampliar amb una estada becada a UCLA, en el marc del programa Global Cities UPF-UCLA.

Activitats

Visites rebudes

En el marc del 25è. aniversari de la UPF, el 19 de gener del 2016 es va organitzar un acte de presentació adreçat al personal diplomàtic acreditat a Barcelona (cònsols generals, cònsols honoraris i vicecònsols). Hi va assistir una nodrida representació de països amb convenis de col·laboració amb la UPF o que tenen persones de la nacionalitat respectiva vinculades a la universitat, ja sigui com a professors o com a estudiants. Es tracta d’Argentina, Àustria, Bèlgica, Brasil, Cuba, Eslovàquia, Estats Units, França, Hongria, Itàlia, Japó, Mèxic, Noruega, Nova Zelanda, Perú, Portugal, Turquia i Suïssa. L’acte ha propiciat altres visites individuals per part dels cònsols generals del Kazakhstan i dels Emirats Àrabs Units.

Austràlia: Universitat RMIT, Universitat Macquarie, Universitar de Sydney-WUN (World Universities Network).

Alemanya: Munich Business School, Universitat Tecnològica de Munic, DAAD Espanya

Argentina: Universidad Nacional del Río Negro

Bèlgica: Odisee University College Brussels

Canadà: Universitat de Montréal, Universitat Simon Fraser

Colòmbia: Universitat Javeriana de Bogotà, Universitat del Rosario

Corea: Hankuk University of Foreign Studies-SUN (Silk-road Universities Network)

Dinamarca: Copenhagen Business School

Equador: Universidad Estatal de Milagro

Emirats Àrabs Units: Universitat Americana a Dubai

Estats Units: Universitat Johns Hopkins, Boston College, Universitat de Richmond, Universitat d'Illinois at Urbana-Champaign, Universitat de Califòrnia Education Abroad Program, Universitat Northwestern, UT Austin, Universitat Estatal de Texas, Universitat de Missouri, Universitat de Wisconsin-Milwakee, Universitat de Milikin, Universitat Hofstra, International Studies Abroad (ISA), SAI

França: École de Management Strasbourg, ISCPA-Institut supérieur des médias de Toulouse, Sciences Po

Indonèsia: SENAI Education Consultancy

Malàisia: Universitat Tecnològica de Malàisia

Mèxic: Universitat de Guadalajara

Nicaragua: Universitat Americana de Managua

Perú: Universitat del Pacífic

Regne Unit: Universitat de Surrey, Glasgow Caledonian, Universitat de Glasgow, King’s College London

República Txeca: Universitat Karlova de Praga

Suècia: Universitat Linköping

Sud-àfrica: Universitat de Ciutat del CaP

Turquia: Universitat d’Istanbul

Xina i Taiwan: Universitat de Beijing Foreign Studies, Universitat Shenyang Normal, National Sun Yat-sen, Dongfang International Center for Educational Exchange

Signatura de nous convenis

Durant el curs 2015-2016, la UPF amplia la seva xarxa d’universitat sòcies mitjançant la signatura de nous convenis de col·laboració, amb un criteri clar de qualitat i d'excel·lència, aspirant també a ampliar geogràficament les seves relacions internacionals.

Col·laboració acadèmica:

 • Corte Interamericana de Derechos Humanos (Costa Rica)
 • Allameh Tabataba'i University (Iran)
 • Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE (Mèxic)
 • Universitat Catòlica de Temuco (Xile)

Mobilitat d’estudiants i personal docent:

 • Universitat Catòlica Boliviana “San Pablo” (Bolívia)
 • Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colòmbia)
 • Universitat de Zagreb (Croàcia)
 • Senai Education Consultancy (Espanya amb base a Indonèsia)
 • Universitat d'Illinois at Urbana-Champaign (EUA)
 • Universitat de Chicago (EUA)
 • Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA)
 • Missouri School of Journalism (EUA)
 • Rijksuniversitet Groningen (Holanda)
 • Symbiosis International University (índia)
 • University College Cork (Irlanda)
 • Universitat Waseda (Japó)
 • Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C-CIDE (Mèxic)
 • Universitat de Cambridge (Regne Unit)
 • Universitat Estatal Politècnica de Sant Petersburg (Rússia)
 • Universitat Lunds (Suècia)
 • Universitat Finis Terrae (Xile)

Dobles titulacions internacionals:

 • MU en Sociologia i Demografia, amb la Universitat Otto-Friedrich de Bamberg (Alemanya)
 • MU en Democràcies Actuals: Federalisme, Nacionalisme i Multiculturalitat, amb la Universitat Ludwig-Maximilians de Munic (Alemanya)