5.3. Finançament i nombre de projectes europeus. Evolució 2011-2015

Projectes concedits

2011

2012

2013

2014

2015

 

N

k€

N

k€

N

k€

N

k€

N

k€

Ciències de la Salut i de la Vida

6

990

3

3.405

2

1.372

3

2.672

6

2.341

Ciències Socials i Humanes

6

3.862

 

3

 

553

6

1.096

13

4.596

8

6.024

Comunicació i Tecnologies de la Informació

17

7.310

10

7.747

21

13.802

12

4.947

9

3.132

Institucional

-

-

-

-

1

2.193

-

-

-

-

Total

29

12.162

16

1.680

30

18.463

28

12.215

23

11.497

 

Inclou els ajuts del 7PM, CIP i H2020