5.12. Evolució del finançament per entitat gestora (en milers d'euros)

Entitat gestora 2011 2012 2013 2014 2015
CREAL 2.975 227 21 499 304
CREI - 80 829 36 -
CRG 1.746 2.937 359 600 558
FBM-UPF - 234 - - -
IBEI - 68 115 173 338
IMIM 1.764 573 558 1.938 3.878

UPF

38.129 32.531 33.944 33.969 37.979
Total 44.614 36.650 35.826 37.215 43.058
 
Les dades de les entitats vinculades tenen en compte els ajuts d'IPs de la UPF que desenvolupen la seva activitat de recerca a través d'alguna d'aquestes entitats (CREI, CRG, CREAL, IBEI, IMIM).