6.52. Destinació de les videoconferències. 2015-2016

Campus del Poblenou

Lloc Nombre Percentatge
Espanya 29 42%
Fora d'Espanya 40 58%
Total 69 100%

 

Campus de la Ciutadella

Lloc Nombre Percentatge
Espanya 27 36,5%
Fora d'Espanya 45 63,5%
Total 72 100%