6.50. Dades del correu electrònic. 2015-2016

Total de bústies de PDI, PAS, càrrecs i grups 5.847 
Total de bústies d'alumnes  17.159 
Total de bústies d'alumni 6.224