Directori de professors, investigadors i personal

Nom
Cognoms

Avís legal
Les dades d’aquest directori de la Universitat Pompeu Fabra només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l’enviament massiu de correu (SPAM).

Punt d'Informació a l'Estudiant:

Si vols estudiar a la UPF o tens preguntes concretes sobre els estudis de grau, els màsters universitaris o els programes de doctorat, informa't sobre els requisits d'accés, l'oferta de places, les notes de tall, els horaris, els plans d'estudis...

Telèfon: (34) 93 542 22 28
CAU: https://cau.upf.edu/pie
Web: www.upf.edu/bibtic/serveis/pie

Per temes

Carreres professionals:

Telèfon: (34) 93 542 24 29 / 23 14
C/e: carreres.professionals@upf.edu
Web: https://www.upf.edu/carreres-professionals/

Gabinet del Rectorat: 
Si el que necessites és posar-te en contacte amb el Consell de Direcció de la UPF: el rector, els vicerectors i el gerent.

Telèfon: (34) 93 542 20 28
C/e: gabinet.rectorat@upf.edu

Idiomes UPF:
Formació i certificació en llengües; servei adreçat als membres de la comunitat universitària, a empreses i institucions i al públic en general.

Telèfon: (34) 93 542 19 21
C/e:  idiomes@upf.edu
Web: http://www.upf.edu/pei/

Licitacions d'Obres, Subministraments i Serveis: 

C/e: licitacions@upf.edu
Web: https://seuelectronica.upf.edu/cataleg/empreses/contractacio/

Mitjans de comunicació:

Telèfon: (34) 93 542 21 00
C/e: comunicacio@upf.edu

Registre General:
En el registre es presenten els escrits i les comunicacions adreçats als òrgans i unitats de la Universitat.

Telèfon: (34) 93 542 20 00
Web: https://www.upf.edu/organitzacio/estructura/administrativa/registre-general.html

Relacions internacionals i mobilitat:
Si estàs interessat en les aliances i xarxes internacionals de la UPF o en els programes de mobilitat i cooperació internacional d'estudiants, PDI i PAS, adreça't al Servei de Relacions Internacionals.

Telèfon: (34) 93 542 29 72
C/e:  uri@upf.edu
Web: https://www.upf.edu/international/

Servei Atenció telefònica (SAT)

Telèfon: (34) 93 542 20 00

telesor
Servei per a persones amb discapacitat auditiva i de parla

Administrador de la web:

C/e: serveisweb@upf.edu

Directoris de la UPF

Universitat Pompeu Fabra

Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona

(+34) 93 542 20 00
(+34) 93 542 20 02

telesorServei Telesor

Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Tel.: (+34) 93 542 20 00
Fax: (+34) 93 542 20 02
 
Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona
Tel.: (+34) 93 542 20 00
Fax: (+34) 93 542 20 02
 
Doctor Aiguader, 80 - 08003 Barcelona
Tel.: (+34) 93 316 35 01
Fax: (+34) 93 316 09 01