5.12. Evolució del finançament per entitat gestora. 2011-2015

Entitat 2011 2012 2013 2014 2015
Universitat Pompeu Fabra 38.129* 32.531 33.944 33.969 37.979
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)   80 829 36  

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)

2.975

227

21

499

304

Centre de Regulació Genòmica (CRG) 1.746 2.937 359 600 558
Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra   234      
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)   68 115 173 338
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques 1.764 573 558 1.938 3.878
Total 44.614 36.650 35.826 37.215 43.057
*Imports en milers d'euros


Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada