4.10. Formació contínua. 2015-2016

Tipus de formació Nombre de programes Nombre d'estudiants
Màsters 99 2.108
Diplomes de postgrau 99 12.234
Cursos de postgrau 59 1.473
Altres 88 3.512
Total 329 19.327