Campus


Pel que fa al capítol d'inversions patrimonials, durant aquest curs s'han fet les actuacions següents: 

Campus de la Ciutadella

Durant aquest curs, els treballs s'han adreçat a l'ajustament i l'optimització dels sistemes de control d'instal·lacions de l'edifici Mercè Rodoreda 24, situat al carrer Wellington, que ja es troba a ple rendiment des de l'any passat, i a la urbanització de l'espai ocupat per les obres de l'edifici de la Fundació Pasqual Maragall.

Aquest projecte d'urbanització, amb un cost aproximat de 200.000 euros, amb un disseny que incorpora arbrat i traces d'herba, permet l'accés al campus des del carrer Wellington. A l'espai urbanitzat, s'hi ha instal·lat l'escultura L'escala de l'enteniment, d'Alfonso Alzamora, en commemoració de l'Any Llull. L’obra ha estat cedida a la UPF per la Fundació Vila Casas.

L'alentiment de les previsions de finançament respecte a la construcció de l'edifici de l'Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC) va fer, fa quatre anys, que la Universitat es plantegés formalitzar la concessió, durant cinquanta anys, sobre l'ocupació del solar restant al Projecte Icària I, a favor de la Fundació Privada Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l'Alzheimer. Aquest canvi es va fer amb ple coneixement per part dels responsables del CSIC, atenent que la UPF disposa encara d’espai per al nou edifici de l’IBE al mateix campus de la Ciutadella, si en un futur proper es troben els recursos necessaris per tractar el projecte  previst a l'acord entre el CSIC i la UPF. 

La Fundació Pasqual Maragall ha finalitzat recentment la construcció del seu edifici, iniciant la tasca de recerca de la Fundació Barcelona Beta. Els serveis tècnics de la Universitat proveiran i gestionaran serveis d'infraestructures a l'edifici, i en  repercutiran els costos a la Fundació.

Dins del projecte de reestructuració organitzativa dels àmbits  de coneixement de la Universitat, s'han projectat i s'han fet els treballs d'adequació d'espais per a les noves Unitats de Gestió Administrativa (UGA) d'Humanitats i de Ciències Polítiques i Socials a l'edifici Jaume I. Aquesta redistribució d'espais comportarà, també, el trasllat de l'Oficina de Postgrau a uns espais remodelats de l'edifici Roger de Llúria.

En el marc del projecte UPF Art Track, s'ha dut a terme la remodelació de  l'espai Tàpies, que ha esdevingut peça central de l'itinerari per posar de relleu el patrimoni arquitectònic, patrimonial i artístic de la UPF.

Dins de l'apartat de medi ambient, s'ha fet una prova pilot de coberta verda a l'edifici Mercè Rodoreda 23, que ha de servir per testar diferents tipus de substrat i de vegetació amb l'objectiu d'aplicar-lo a la coberta verda de l'edifici del Dipòsit de les Aigües, si els diferents agents implicats aconsegueixen mobilitzar els recursos econòmics necessaris.

Així mateix, s'han iniciat contactes amb l'Ajuntament de Barcelona per tractar diferents aspectes urbanístics del campus. Entre d'altres, podem esmentar la possibilitat de convertir en zona de vianants el darrer tram del carrer Ramon Turró, la transformació de la zona verda, propietat de la Universitat, al passeig de Circumval·lació, en zona d'aparcament segur de bicicletes, exploració de la possibilitat de projecte conjunt de coberta verda al Dipòsit de les Aigües, etc.

Per últim, es continua la negociació amb els ocupants dels antics habitatges militars del carrer de Wellington, amb l'objectiu de recuperar la possessió de les finques que han de fer possible l'execució del projecte Icària II del CEI.
 

Campus del Poblenou

Aquest curs s'han iniciat els estudis per tal de corregir el disconfort acústic a les aules de l'edifici de Roc Boronat. Amb l’assessorament de professors del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s'assajaran solucions que millorin la qualitat acústica de les aules, amb l'objectiu d'aplicar-les el curs vinent.

També s’ha redactat el projecte de remodelació de les instal·lacions de La Factoria, a la Biblioteca del campus, situada a l’antiga fàbrica de Ca l’Aranyó.
 

Campus del Mar

Aquest curs s'ha consolidat la gestió del funcionament del nou edifici Dr. Aiguader i, entre altres actuacions, s'ha posat en funcionament el sistema de plaques fotovoltaiques per l'autogeneració d'electricitat.

Aquest edifici és utilitzat per la UPF, la UAB i l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, i totes tres institucions en comparteixen els serveis comuns de funcionament, la gestió del qual ha estat encomanada a la UPF.

Actualment, es treballa en la definició de dos equipaments necessaris per a la docència al campus, com són les sales de simulació clínica i la sala de dissecció.