3.5. Places a concurs del personal d'administració i serveis. 2015-2016 

  Funcionaris Laborals Total
Nombre de convocatòries

1

2

3

Nombre de places convocades a concurs

1

4

5