Cartell

Introducció

El Pla Estratègic 2016-2025 de la Universitat Pompeu Fabra preveu que la responsabilitat social (RS) sigui un dels eixos transversals que han d’impregnar l’orientació de la Universitat els propers anys.

Durant aquest curs, el Vicerectorat de Responsabiltiat Social i Promoció ha continuat reforçant les línies d’actuació iniciades en anys anteriors i donant impuls a noves iniciatives que permetran consolidar l'RS a la Universitat com a part intrínseca de la manera d’actuar de la UPF, en qualsevol dels seus àmbits de gestió, docència o recerca.

Pel que fa a gestió interna, aquesta transversalitat s’ha reflectit en el treball de la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social, que s’ha reunit en 9 ocasions al llarg del curs.

El Programa d’Activitats de Compromís Social (PACS), iniciat el curs passat, s’ha consolidat com a eina útil per fomentar la realització d’activitats de contingut social entre la comunitat universitària. Han estat 166 els participants en activitats de compromís social, que inclouen àmbits com el voluntariat, la solidaritat i cooperació, la promoció de la salut, la sostenibilitat ambiental o la igualtat de gènere.

L’impuls de la responsabilitat social cap a la societat es concreta també en les accions que la UPF ha fet a través d’acords amb altres institucions i entitats, com:

 • Conveni amb el Departament de Justícia: l’objecte d’aquest conveni és acordar la col·laboració entre la UPF i el Departament de Justícia en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, artístic i cultural, mitjançant el desenvolupament dels diferents programes de gestió de lleure que es porten a terme en els centres penitenciaris d’arreu de Catalunya. Pel que fa a les accions, s’han concretat en la realització d’una formació en oratòria i lliga de debat en el CP Brians 2 i en diverses trobades esportives entre interns i estudiants de la UPF.
 • Conveni de col·laboració amb l’entitat Barcelona Actua: es prioritza la participació dels voluntaris UPF en tres activitats de l’entitat, l’activitat “Dilluns familiars a Gràcia”, “Menuts dimecres a Vallcarca” i “Menuts dimecres al Guinardó”.
 • Conveni de col·laboració amb l’Associació Punt de Referència: participació de la comunitat universitària en el projecte de mentoria “Referents” (acompanyament en el procés de creixement d'un jove extutelat major de 18 anys) i en el projecte de mentoria “Acull” (acolliment a la llar del voluntari d’un jove immigrant).
 • D’altra banda, la Universitat està participant, juntament amb d’altres universitats de Barcelona, en la creació del Yunus Social Business Center Barcelona, per impulsar projectes en economia social.

En l’àmbit de la recerca, destaca la creació i la posada en marxa de la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP).

Pel que fa a la docència, i amb el convenciment que la responsabilitat social ha de ser present de manera transversal als currículums formatius dels estudiants de la UPF, aquest curs s'ha fet una prova pilot amb una assignatura de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Gestió d’Entitats no Lucratives), que ha ofert algunes places a estudiants de tots els centres. L’alta demanda registrada en aquesta iniciativa és una prova del seu doble èxit: d’una banda, com a model de transversalització i, de l’altra, com a integració de la perspectiva de la responsabilitat social en la formació.

S'ha impulsat també la introducció a la docència de la metodologia d’aprenentatge i servei (ApS) com a model d’innovació. Destaquen els nous projectes amb l’Associació Educativa Integral del Raval, en col·laboració amb la Facultat de Comunicació, i un projecte de treball de final de màster impulsat des del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Així com la continuïtat del projecte "ApS per emprendre amb microfinances: innovació social des de la universitat", primer projecte UPF amb reconeixement del Centre Promotor per a l'ApS amb professors i alumnes d’Economia i Empresa i de Comunicació, amb presència al Congrés Internacional d’ApS celebrat a Granada i la seva presentació al Fall Symposium at Pembroke College Oxford. Així mateix, s'ha consolidat la presència de la UPF entre la Red Universitaria de Aprendizaje Servicio i al Congrés d'Aps Universitari. També enguany la UPF ha organitzat la primera trobada d'ApS de les d'universitats catalanes i ha inclòs aquesta metodologia en l'oferta formativa docent. 

La UPF ha estat reconeguda pel Centre Promotor per a l’Aprenentatge Servei a Catalunya, que enguany s’ha presentat al Fall Symposium at Pembroke College Oxford. 

D’altra banda, s’ha encetat la primera convocatòria de mobilitat adreçada a estudiants de la UPF per a l’execució de projectes d’ApS en contextos internacionals. 

Quant a la innovació docent, el Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents 2015-2016 i l'atenció a l'assoliment de l'objecte de la convocatòria es van plantejar l'RS com a línia transversal. 

Entre la difusió externa de les iniciatives es va participar al VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio,  "Perspectiva  transversal  e interdisciplinar en  la  integración del  ApS  en  la universidad: presente y futuro del ApS en la UPF” i al Congreso Internacional XXIX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social, Juventud y Transformaciones Sociales "Impacto del proyecto institucional UPF de intervención social para el desarrollo de competencias de introducción y adaptación a la universidad en la secundaria: cómo evitar el riesgo de exclusión en entornos socioeconómicos con bajo % de tituladores superiores: expectativas, creencias y percepciones de los jóvenes participantes".

S'ha desenvolupat també el programa específic de competències universitàries a secundària, que suposa la implementació del projecte guanyador del I Premi en Responsabilitat Social:  Competències d'introducció a la universitat a secundària: evitant l'exclusió social, iniciativa que va obtenir el Premi a la "Responsabilitat Social Universitària", atorgat pel Consell Social i el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció a un equip interdisciplinari de la UPF (PDI, PAS  i alumnes), que es va iniciar a l’Institut Milà i Fontanals, del barri del Raval barcelonès. El projecte pren com a marca el nom d’Horitzons.

S'ha participat també a la Comissió de Responsabilitat Social de l’ACUP, Grup de Treball d’Iniciatives d'Educació pel Desenvolupament (EpDS), en la construcció del mapa que ha d'identificar les accions en educació pel desenvolupament sostenible, en el marc del grau i del màster. 

Finalment, la UPF ha participat com a assessora externa en el projecte europeu SESAME (Social Entreprise by Synergy and the Added Value of youth Mentoring in Europe) de la Fundació Servei Solidari, que té com a objectiu integrar l’emprenedoria social i l’actitud emprenedora entre els estudiants.

Solidaritat, cooperació, voluntariat

La III Fira UPF Solidària va tenir lloc al campus de la Ciutadella el 15 d'octubre del 2015. Es va incorporar una nova activitat al migdia: una taula rodona sota el nom de "Refugiats, quin paper hi juguem nosaltres?", amb la participació de sor Lucía Caram, monja dominica, que fomenta la solidaritat amb els immigrants i contra la pobresa; Rose Mapon, estudiant de la UPF i activista en conflictes socials i migratoris en països africans; Jordi Mir, professor de la UPF, expert en immigració i membre del Grup de Recerca en Moviments Socials; Albert Sales, professor de la UPF i assessor de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. L’acte va ser moderat pel professor Christopher Tulloch, periodista i expert en cobertura de conflictes armats.

L’èxit d’aquest nou model de fira i de debat d’un tema d’actualitat, juntament amb la mostra d’entitats, ha permès crear noves sinergies entre el teixit associatiu i la comunitat universitària, així com l’apropament -en temes socials- entre els diferents col·lectius (estudiants, PDI i PAS).

També s'ha de remarcar que la convocatòria anual per al 2016 per a projectes d’activitats solidàries ha arribat a la 10a. convocatòria i ha assolit un nou rècord de participants, amb 23 projectes de diferents entitats i motius, dels quals la comissió avaluadora va aprovar subvencionar-ne totalment o parcial 13 dels projectes, amb la dotació dels 40.000 euros, que provenen del Consell Social, de les aportacions particulars dels membres de la comunitat universitària i del pressupost de la Universitat.

La comunicació i la sensibilització sobre aquesta qüestió s’ha anat incrementant al llarg de l’any en l'àmbit interuniversitari. Així, juntament amb les universitats Rovira i Virgili, de Lleida i de Girona, dins del cicle “Visions” s'han organitzat dos cursos a l’entorn de la cooperació a l'Amèrica Llatina i a l'Àfrica.

El curs Visions d'Amèrica Llatina: Economia i Treball a l’Agenda Post 2015

Va comptar amb la participació, com a ponents, de Xavier Martínez Celorrio (sociòleg, professor de la UB i màster en Formació de Formadors a Equador); Iolanda Fresnillo (sociòloga, professora de la UB i màster en Cooperació UB); Jordi Gascón (antropòleg i professor associat a la UB i a la UOC), i Jesús Carrón (llicenciat en Ciències Econòmiques de la UB i doctor en Sostenibilitat per la UPC; membre investigador del col·lectiu RETS).

El curs Visions del Món Africà: Economia, Treball i Apoderament a l’Agenda 2030

Va comptar amb la participació, com a ponents, de Clara Bastardes (llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UB  i resident a Dakar, membre del Center for Research on Women, seu a AFRO - Dakar, Senegal); Berta Mendiguren (antropòloga i consultora internacional d'UNICEF, a la República Centreafricana); Armonia Pérez (llicenciada en Història per la UB i delegada de la Creu Roja a Dakar), i Soledad Vieitiz (antropòloga social per la Universitat de Granada i especialista en estudis africans: economia, gènere, cultura i desenvolupament).

Pel que fa a aquest últim, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha atorgat un ajut, en data 30 de desembre del 2015, de la convocatòria de Subvencions destinades a projectes d’educació per al desenvolupament impulsats per entitats catalanes.

El Programa de Voluntariat ha desenvolupat quatre línies d'acció, com són:

 • La sensibilització de la comunitat universitària vers el tercer sector: la formació en voluntariat d'estudiants de la Universitat: durant aquest curs s'ha incrementat la difusió d'activitats i de projectes d'entitats que treballen en aquest àmbit a través de tots els canals de comunicació disponibles a la UPF.
 • La formació en voluntariat dels estudiants: s'ha fet la setena edició del Curs d'Iniciació al Voluntariat, impartit per la Federació Catalana de Voluntariat Social i en el qual han participat entitats col·laboradores de la Universitat, com la Fundació Servei Solidari, la Fundació Canpedró, la Fundació Jaume Bofill, el programa Empieza por Educar, i l'associació d'estudiants AIESEC. En aquesta edició han participat 20 estudiants.
 • Participació i impuls de projectes de voluntariat propis de la UPF:
  • Projecte Reforç Escolar a Secundària: la finalitat d'aquest projecte ha estat  reduir el fracàs escolar entre els estudiants de secundària, concretament els alumnes de l'IES Icària de Barcelona, que han participat en aquesta prova pilot, a través de la realització de classes de reforç escolar impartides per estudiants de la UPF. El reforç escolar s'ha adreçat a alumnes de primer i segon d'ESO que el necessitin i a les famílies dels quals no tinguin recursos per afrontar-ho. En aquest projecte, hi ha col·laborat professorat dels departaments d'Economia i Empresa, el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) i el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU).

  • Col·laboració en el projecte de Voluntariat de Competències Universitàries a Secundària (Horitzons). S'ha implementat la segona edició d'aquest projecte, que va ser guanyador del Concurs de Projectes de Responsabilitat Social Universitària Solidària. Es tracta d'un programa de desenvolupament competencial adreçat a alumnes de primer de batxillerat dels instituts d'educació secundària Milà i Fontanals i Pau Claris.

 • La consolidació i l'ampliació de l'oferta de places de voluntariat per a estudiants de la UPF i per a altres col·lectius de la comunitat universitària com el PAS i el PDI a entitats amb qui la Universitat ha establert un conveni de col·laboració, com són:
  • AFEV Barcelona: es tracta d'una entitat que va néixer a França l'any 1991 com a moviment d'educació no formal per tal de lluitar contra les desigualtats i per crear un vincle entre dos tipus de jovent que no tenen ocasió de trobar-se: els nens i joves amb dificultats escolars i socials i els estudiants universitaris. En aquest curs hi han participat 23 estudiants de la UPF.
  • Fundació Servei Solidari (Projecte Rossinyol): hi han participat 20 alumnes de la UPF. És un projecte de mentoria en el lleure, que pretén que nens i nenes de baix nivell socioeconòmic accelerin la seva inclusió social a partir de la confiança i l'amistat amb un mentor universitari. 
  • Fundació Jaume Bofill, amb el programa LEXTIC: l'activitat principal consisteix en la idea que persones voluntàries es trobin amb alumnes de 9 a 12 anys per llegir conjuntament en horari extraescolar. Aquest curs hi han participat 15 estudiants de la UPF.
  • A través del conveni signat amb l'Associació Acció Hospitalària (AAH) per fomentar la sensibilització i el voluntariat social de la comunitat universitària envers els col·lectius desafavorits, enguany han col·laborat 21 estudiants en tasques voluntàries de reforç escolar o atenció als usuaris del centre Canpedró.
  • L'associació d'estudiants AIESEC UPF ha consolidat la seva oferta de voluntariat en el projecte Global Citizen, una oportunitat única per viure una experiència de voluntariat a l'estranger amb altres voluntaris de diferents països. 

Durant aquest curs, s'ha ampliat l'oferta de places amb la signatura de dos nous convenis amb l'entitat Barcelona Actua i l'Associació Punt de Referència.

Pel que fa a la campanya de donació de sang, cada curs acadèmic se'n fan tres, en col·laboració amb el Banc de Sang. Durant el curs 2015-2016, hi ha hagut un total de 729 donacions.

Igualtat de gènere

Aquest ha estat el curs en què s’ha completat l’avaluació del Pla d’Igualtat Isabel de Villena. Els resultats i la diagnosi actual són el punt de partida sobre els quals la Universitat treballa per elaborar un nou pla que permeti avançar en l'equitat. La Comissió Permanent per a les Polítiques d’Igualtat s’ha reunit trimestralment i n’ha fet el seguiment.

També enguany, la UPF ha renovat el protocol de prevenció de riscos que afecta els treballadors i que inclou les pautes de detecció i d'actuació en casos d'assetjament i de violència masclista.

Al llarg del curs s’han organitzat diverses activitats a l’entorn de tres dates significatives en la lliuta per la igualtat de gènere:

 • 25 de novembre: amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, es va organitzar novament una setmana d’activitats adreçades a tota la comunitat universitària, com ara exposicions, tallers divulgatius i de sensibilització; activitats participatives com murals contra la violència de gènere o una performance lúdica organitzada conjuntament amb estudiants de Publicitat.
 • 8 de març: la primera setmana de març es van dur a terme nombroses activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones. El programa va comptar amb activitats de tot tipus: des de les més acadèmiques, com una taula rodona sobre la integració de la perspectiva de gènere a la docència, fins a les més lúdiques, com esmorzars organitzats per col·lectius d’estudiants o actuacions dels castellers Trempats de la UPF en clau femenina, passant per altres activitats de divulgació i de sensibilització com el programa especial el dia 8 de març d’UPF Ràdio o diverses exposicions distribuïdes als campus.
 • Finalment, al tercer trimestre del curs, la Universitat es va adherir per primera vegada a la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional Contra l'Homofòbia i la Transfòbia, amb l’organització d’un conjunt d’activitats de sensibilització entre els dies 17 i 23 de maig. Aquesta commemoració forma part de les accions previstes a la Universitat per avançar en el respecte per la diversitat i la pluralitat com un dels principis rectors de tota institució universitària.

Aquest curs també s’ha impulsat una nova edició del premi per al millor treball de fi de grau que tracti temes de gènere. El premi, finançat per l’Institut Català de les Dones, vol promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis per avançar en l’equitat. A principis de curs es va fer el lliurament del premi al millor treball de fi de grau en temes de gènere del curs passat, que va ser un èxit de participació, amb 24 treballs aspirants, i van guanyar ex-aequo Maria Espinet i Adelema Cruz.

Inclusió

El Pla d'Inclusió de la UPF vetlla per assegurar la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, així com facilitar-los la plena mobilitat i autonomia a les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en la vida universitària. Durant aquest curs, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha ofert el seu suport a 152 estudiants amb necessitats educatives especials, 122 dels quals disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. Entre les accions realitzades, destaquen la revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat dels diferents campus a la UPF, l'atenció i el seguiment personalitzat dels estudiants amb necessitats especials, el préstec de materials tècnics de suport com ara equips FM, l'adaptació de materials bibliogràfics i l'atenció als docents del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors en matèria de discapacitat designats per cada facultat, i la gestió del servei d'intèrpret de llengua de signes per a estudiants sords. Des del programa es fomenta l'impuls de pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat.

Pel que fa a les intervencions en matèria d'adaptacions, i dins del marc del programa UPF Inclusió, la participació a la convocatòria UNIDISCAT, a càrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha comportat un finançament de prop de 39.000 euros que, sumat al pressupost de la mateixa universitat dedicat a aquestes iniciatives, han permès dur a terme, entre d'altres, l’adaptació i millora de l’espai d’atenció de l’Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA), l’acondicionament i millora del paviment de l’entrada d’accés al campus de la Ciutadella (primera fase), l’adquisició de dues unitats de sistema FM per a estudiants amb discapacitat auditiva, el servei d’interpretació de llengua de signes per a estudiants sords signants així com diverses adaptacions per a estudiants amb discapacitat visual i física.

Pel que fa a les relacions amb entitats d'aquest àmbit, s'ha continuat mantenint la participació de la UPF en les xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat: UNIDIS (en el marc de la Xarxa Universitària d'Afers Estudiantils de la CRUE), UNIDISCAT (coordinada per l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya), Fundació Universia (contacte en matèria de recursos tècnics i ajuts) i Fundació Prevent (contacte en matèria d'inserció laboral).

Prevenció de riscos laborals

L'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals té com a missió contribuir a la millora contínua de les condicions de treball a la Universitat, promovent una cultura preventiva que afavoreixi els entorns de treball segurs i agradables i fomentant la seguretat i la salut en el treball integrada en el sistema general de gestió de la UPF, línies que afavoreixen la seva política d'excel·lència mitjançant l'aplicació i la coordinació de l'acció preventiva. També col·labora en la promoció de la salut de la comunitat universitària mitjançant la capacitació dels seus membres perquè sàpiguen cuidar millor de la seva salut i evitar caure malalts, incidint en qüestions d'estils de vida saludables.

Aquest curs acadèmic, la població protegida per l'Oficina se situa entorn a les 2.281 persones -un 1,1% inferior a la del curs anterior-, mentre que en la protecció en situacions d'emergència i la promoció d'hàbits de vida saludables, la cobertura comprèn totes les persones que integren la comunitat universitària. 

Entre les accions dutes a terme per l'Oficina en l'exercici 2015 dins dels sis àmbits d'actuació en què aquesta s'organitza, destaquen: 

1. Àmbit de l’organització i la integració preventiva, que té com a missió donar suport al disseny i la implantació del sistema integrat de gestió preventiva. S’ha coordinat i donat assistència a l’auditoria reglamentària del sistema de gestió preventiva de la UPF. S’ha participat en el grup de treball Comunitat Universitària: Identitat i Participació, per a l’elaboració del Pla Estratègic de la UPF. S’ha continuat la redacció o revisió de documents del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, com ara, els protocols de vigilància individual de la salut i de solució de conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d’assetjament o la secció I del capítol I del volum III sobre condicions de treball i plantilla. També, la gestió associada a la identificació de les necessitats en higiene industrial, vigilància de la salut, i protecció radiològica, la determinació de l’activitat ordinària per concertar amb una empresa especialitzada i la dinamització i la redacció dels documents previstos en el procediment administratiu d’aplicació.

2. Àmbit de la vigilància dels factors de risc i acció preventiva, que té com a missió identificar els factors de risc laboral que puguin afectar la seguretat i la salut dels empleats, valorar qualitativament i quantitativament la magnitud dels riscos que se'n deriven, planificar l’activitat preventiva, determinar-ne les prioritats en l’adopció de mesures preventives i vigilar la seva eficàcia. En aquest àmbit, destaca l’assistència tècnica, la gestió i direcció del procés d’avaluació de riscos de seguretat a les dependències universitàries del campus, tant en la fase de treball de camp com en la de redacció de l’informe de resultats; també, del procés d’avaluació de riscos higiènics als laboratoris de recerca i pràctiques del campus del Mar i a la resta de dependències universitàries del campus, tant en la fase de treball de camp com en la de redacció de l’informe de resultats, inclosos els estudis de la qualitat de l’aire interior i la valoració de l’exposició a radiacions no ionitzants; la determinació quantitativa de la magnitud dels riscos per a la salut derivats de la càrrega física, mental i visual associada al treball amb equips informàtics, que es recull en les actuacions del projecte “+ salut”: mesurament de variables ambientals a 316 espais, en cada estació de l’any; l’elaboració de fitxes informatives sobre els riscos genèrics del lloc de treball per a cadascun dels 14 grups de risc homogeni definits; la participació en l’execució de la formació en matèria de seguretat i salut en el treball de la UPF; i el suport en l’aplicació del protocol de coordinació empresarial davant la concurrència de la UPF amb centres de recerca i/o formatius o amb empreses d’obres i serveis, destacant la redacció del procediment normalitzat de treball per a la neteja de vidres de l’edifici Dr. Aiguader, emprant línies de vida, elaborat en coordinació amb CLECE, S.A.

3. Àmbit de la vigilància de l’estat de salut, que té com a missió diagnosticar precoçment els efectes dels factors de risc laborals sobre l’estat de salut dels empleats i minimitzar-ne les conseqüències. S’han programat 632 exàmens de salut sol·licitats: 166 inicials, 6 de retorn, 436 periòdics i 24 d’extraordinaris. D’aquests, 66 a Ciutadella, 223 a Poblenou, 236 a Mar, principalment practicats al personal que treballa amb agents químics, físics i biològics, i 104 a Mercè.

Pel que fa als exàmens de salut del 2015, se n'han fet 731 (155 inicials, 569 periòdics i 7 per reincorporació després d’una absència perllongada per incapacitat). Aquesta xifra és superior a l’anterior, en incloure durant el primer trimestre exàmens programats a l’exercici anterior.

4. Àmbit de la promoció d’hàbits de vida saludables, que té com a missió oferir a les persones recursos per cuidar millor de la seva salut, mitjançant el propi control de les situacions de risc derivades de l’estil de vida i del lloc de treball. Destaca el disseny, la coordinació i la redacció de continguts del Pla de Promoció d’Hàbits de Vida Saludables “UPF Saludable” com a eina que permeti desenvolupar estratègies potenciadores de la Universitat com a entorn promotor de la salut, i l’organització de la Setmana Saludable a la UPF, en col·laboració amb el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, i l'execució de les activitats pròpies.

També, en l'àmbit de la prevenció de malalties, i associat als exàmens de salut, s’ha ofert una analítica de sang i d’orina a les persones que ho han sol·licitat, quan aquesta no representava una prova complementària inclosa en el protocol mèdic d’aplicació.

5. Àmbit de l’actuació en situacions d’urgència sanitària i d’emergència, que té com a missió minimitzar els efectes de les situacions d’emergència i d’atenció mèdica d’urgència, col·laborant amb el sistema d’autoprotecció. Destaca la coordinació i el desenvolupament del programa de reciclatge periòdic del personal actiu en el Pla d’Actuació davant d’emergències, adscrit als edificis dels campus de la Ciutadella, del Poblenou i del Mar, i al Rectorat.

6. Àmbit de transferència del coneixement, que té com a missió contribuir a la política d'excel·lència de la Universitat, compartint amb la societat l'experiència d'aplicació pràctica i de coordinació de l'acció i la gestió preventiva. S'ha presentat una sol·licitud per a la concessió de l'incentiu "BONUS" com a empresa que ha contribuït especialment a la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral i regulat pel Reial Decret 404/2010, de 31 de març, que concedeix la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social. També s'ha participat, com a tallerista, al IV Congrés Nacional de Prevenció de Riscos Laborals, organitzat per la Universitat de Saragossa, i s'ha presentat una candidatura als Premis CatERGO-Silvia Nogareda en Ergonomia Laboral 2016, que va resultar guardonada.

Vida saludable

El Pla Estratègic de la UPF per al període 2016-2025, i atenent els escenaris globals i canviants en què la UPF està immersa, ha identificat uns elements clau de transformació als quals es vol donar una consideració especial amb vista al desenvolupament de la Universitat en els pròxims anys.

Sota la idea de la transversalitat, un d’aquests eixos és “Esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible”, apostant per un model transformador de la responsabilitat social, de caràcter integral, que incorpori tots els àmbits de la Universitat i que aspiri a l’excel·lència.

Sota el seu paraigua, cal promoure i garantir col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària, entre elles la prevenció dels danys a la salut i la promoció d’hàbits de vida saludables, com a components essencials d’una universitat amb un esperit responsable.

Una de les activitats successives per fomentar els hàbits saludables és el cicle d’activitats, anomenat Setmana Saludable a la UPF. Enguany, la quarta edició es va dur a terme entre l’11 i el 15 d’abril. En l’aplicació del protocol de programació, gestió i difusió de les activitats ofertes han participat set persones del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i del Servei de PAS, amb una dedicació total estimada de 357 hores. Es van programar 46 sessions de 28 activitats diferents, però se'n van haver d’anul·lar algunes i, al final, es van fer 39 sessions de 24 activitats. Es van tramitar 715 inscripcions i van acabar participant-hi 348 persones (169 PAS, 24 PDI, 149 estudiants i 6 visitants), que van registrar un total de 496 assistències a les diferents sessions.

Enguany, també, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària en col·laboració amb l'Oficina Tècnica de Prevencio de Riscos Laborals, ha elaborat una guia de rutes saludables que inclouen un circuit cultural que connecta els campus de la UPF, i que es pot consultar a la web dels campus universitaris.

En relació amb l'objectiu de desenvolupar accions formatives i educatives centrades en problemàtiques de determinats estils de vida, s'han fet dues actuacions destacades. Per una banda, s'ha impulsat a la UPF la campanya "Passo de fumar", en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona i amb terapeutes especialitzats en cessació tabàquica en joves. Per altra banda, s'han organitzat cursos i tallers destinats als estudiants de la Universitat en col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat que gestiona el projecte "En plenes facultats", en concret: els cursos Drogues i Reducció de Riscos, i Sexualitats Saludables; els tallers "Cànnabis i vida universitària" i "Drogues i relacions eròtico-sexuals".

En tercer lloc, s'ha donat suport a activitats organitzades per la mateixa comunitat. Així, en el marc de les activitats que promou el Programa de Responsabilitat Social, s'ha arribat a un acord amb l'Associació Autogestionada EcoAranyó per utilitzar, de manera compartida, el menjador laboral de l'edifici Tànger del campus del Poblenou per poder emmagatzemar-hi temporalment i distribuir aliments ecològics entre els seus associats. EcoAranyó, una associació formada per membres de la comunitat UPF, promou hàbits de consum ecològic, crític, responsable i sostenible entre la comunitat universitària.

Així mateix, s'està donant suport a una recerca sobre estils de vida saludables. El projecte "Universal: universidad y salud mental", promogut pel Grup de Recerca en Serveis Sanitaris de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), és un estudi longitudinal de tres anys que pretén identificar els factors associats a la salut mental (benestar psicològic, trastorns mentals i conductes relacionades) en els joves que inicien els seus estudis universitaris a Espanya. Es tracta d'un estudi observacional per enquesta telemàtica i forma part d'una iniciativa internacional que actualment s'està duent a terme en dos països (els EUA i Bèlgica).

Pel que fa la campanya de donació de sang, cada curs acadèmic es fan tres campanyes en col·laboració amb el Banc de Sang. Durant el curs 2015-2016, hi ha hagut un total de 729 donacions.

Per segon any consecutiu, la UPF, en col·laboració amb l'empresa Fast Parcmotor i el suport del Servei Català de Trànsit, ha organitzat un curs de conducció segura i seguretat viària. El curs consta de dues modalitats, cotxes i motos, i té com a objectiu aprendre a reaccionar en situacions de risc i fer una conducció preventiva. Les dues modalitats consten d'una part pràctica per fer al circuit de l'escola FAST Parcmotor de Castellolí. Es preveu fer-ne dues edicions per curs; enguany s'han fet durant els mesos de febrer i de maig.

Finalment, en el marc de la seva programació esportiva, la UPF busca promoure la pràctica habitual d'activitat física i esportiva entre la comunitat universitària. Així, s'està elaborant un Pla d'Acció de l'Esport, per potenciar-lo, augmentant les activitats interdisciplinàries i cercant noves fonts de finançament. A continuació es presenten les actuacions de caire més estratègic, tenint en compte que la informació relativa a les competicions esportives, formació esportiva, Aula d'Esport i altres activitats majoritàriament vinculades als estudiants es presenta en l'apartat relatiu a aquests ("Comunitat i vida universitària > Esports"). Així, entre les actuacions desenvolupades aquest curs destaquen:

 • Establiment de convenis amb centres esportius propers per facilitar la conciliació de la vida acadèmica, laboral i la pràctica esportiva, i on destaquen: Can Ricart, Bogatell, Bac de Roda, el Marítim, Nova Icària, el CEM Ciutadella o el Club Natació Barcelona, entre d'altres.
 • Pla Estràtegic d'Esport Universitari de Catalunya (PEEUC): la Secretaria General de l’Esport, mitjançant el Consell Català de l’Esport, va impulsar l’elaboració del Pla Estratègic de l’Esport Universitari (PEEUC), amb la finalitat d’establir les bases estructurals dels nous models de l’esport universitari a Catalunya, i definir les propostes concretes d’una implementació sostenible per als propers 8 anys. La UPF està participant de les accions que es desprenen del Pla i forma part del Consell d’Esport Universitari de Catalunya. 

Sostenibilitat ambiental i mobilitat

Aquest curs s'ha promogut la segona ed¡ció del premi per a treballs de fi de grau en temes de sostenibilitat, subvencionat per l'empresa CLECE, amb una dotació econòmica de 1.000 euros per al guanyador.

Pel que fa a les accions organitzades conjuntament amb altres institucions, la UPF va tornar a ser seu oficial del Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA), en virtut del conveni que es va signar fa dos anys. L'auditori del campus del Poblenou de la UPF va acollir-lo entre el 7 i el 12 de novembre, dins de la secció oficial "UniFICMA", amb entrada lliure per a tot el públic.

Pla de Sostenibilitat Econòmica: s'ha actuat mantenint el compromís de contenció de la despesa energètica, tant pel que fa a la contractació, com pel que fa al control i la reducció dels diferents consums, amb la consegüent reducció de la petjada ecològica de la Universitat.

També cal destacar que la UPF ha aprovat, per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015, el Pla de Mobilitat Sostenible i Segura, amb la intervenció de diverses unitats i la Mesa de Mobilitat de la UPF, amb la participació de tots els agents implicats (Ajuntament, Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Renfe, TMB i la mateixa Universitat). També cal destacar el desplegament de diferents mesures previstes com la prova pilot de l’aparcament privat de bicicletes, l’opció horària de teletreball o la realització de la Setmana de la Mobilitat.

Una altra línia amb importants avenços ha estat  la destinada a l’ampliació del verd urbà de la Universitat. En aquest sentit, s’ha acabat la instal·lació d’una coberta vegetal experimental a Mercè Rodoreda per testar diferents tipus de substrat i vegetació, amb l’objectiu d’aplicar-lo a la coberta verda del Dipòsit de les Aigües. També s’ha avançat en la definició de façanes verdes que, amb la col·laboració de la UPC, ja s’ha presentat el primer treball generalista sobre la implantació de murs verds a la UPF per part d’estudiants.

Dins del nou contracte de cafeteria i restauració dels campus de la Ciutadella i del Poblenou, s’han introduït un seguit de millores des del punt de vista medioambiental i de responsabilitat social. Així, a més d’ampliar l’oferta de menjar saludable, s’han incorporat mesures com l’opció de demanar menú sense beguda, amb l’opció de veure aigua provinent de fonts canaletes instal·lades, l’opció de demanar cafè a les màquines portant un got propi.

Durant aquest curs també s’ha posat en funcionament la instal·lació de plaques fotovoltàiques del Campus Universitari Mar, que preveu generar uns 30.000 kwh/any i un estalvi de més de 9 Tm de CO2 equivalent.

Dins l’àmbit de la difusió, s’han fet diferents accions com:

 • La celebració a la UPF, conjuntament amb d’altres institucions, del Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient FICMA (novembre del 2015), amb projeccions de temàtica mediambiental. Aquest festival s’emmarca en el conveni que es va signar fa dos anys. L'auditori del campus del Poblenou de la UPF va acollir entre el 7 i 12 de novembre dotze documentals curts de format televisiu realitzats l'últim any, dins de la secció oficial "UniFICMA", amb entrada lliure per a tot el públic.

 • Aquest curs s’ha promogut la segona edició del premi per a treballs de fi de grau en temes de sostenibilitat, subvencionat per l’empresa CLECE, amb una dotació econòmica de 1.000 euros per al guanyador.

 • La UPF ha estat present en l’organització del Dia Mundial del Medi Ambient, així com en la Setmana de la Mobilitat i la Setmana Europea de la Reducció dels Residus.

 • S'han dut a terme campanyes d’estiu i d'hivern de conscienciació en l’estalvi energètic aplicat a la climatització i la racionalització del seu consum.

Universitat i societat

Programes per a majors de 50 anys

La UPF articula la seva oferta formativa per al col·lectiu de persones majors de 50 anys a través de dos programes: el programa UPF Sènior i les Aules d'Extensió Universitària.

El programa UPF Sènior, obert a qualsevol persona major de 50 anys en el moment de fer la matrícula, sense la necessitat de tenir cap titulació ni de superar cap prova d'accés, consisteix en una oferta específica per a aquest col·lectiu. El curs 2015-2016, s'hi han matriculat 90 estudiants, que van seguir assignatures d'humanitats, de ciències polítiques i socials, de comunicació, de ciències de la salut i de dret.

La UPF col·labora des de 1993 amb l'Agrupació d'Aules per a la Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA) i, en aquest marc, posa en marxa aules d'extensió universitària per a la gent gran dedicades a la divulgació permanent per tal que aquest col·lectiu pugui continuar la seva formació personal i cultural. El Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció porta la tutela acadèmica d'onze aules de la cinquantena que té AFOPA. Les aules les imparteixen professors de la Universitat i altres conferenciants sobre una selecció de temes d'interès per a la gent gran. 

La Universitat ha continuat mantenint i potenciant la relació periòdica amb les aules de gent gran tutelades per la UPF, que aquest curs han arribat a la dotzena, amb la incorporació de l’aula d’Argentona.

El mes de febrer es va celebrar una jornada oberta a tots els membres de les aules, a la qual van assistir més de 300 persones que van poder seguir la conferència “Cerebro y desarrollo: ¿cómo afecta el bilingüismo en las diferentes etapas de la vida?", impartida per la professora Loreto Nácara, i gaudir d’una visita guiada per les instal·lacions del campus del Poblenou.

Atenció als estudiants amb dificultats econòmiques

La política de la UPF sempre ha estat la d'atendre de manera personalitzada tots els estudiants amb alguna dificultat. Malgrat tot, atenent les dificultats econòmiques afegides, sobretot els últims anys, la Universitat ha creat nous programes per garantir que cap estudiant pugui deixar de cursar els seus estudis per aquesta qüestió. El Programa d'Ajuts a l'Estudi per Situacions Sobrevingudes s'adreça a aquells estudiants de la UPF que es troben davant de dificultats econòmiques importants, com a resultat d'una situació sobrevinguda i com a conseqüència de la qual no poden assumir el cost total o parcial de la matrícula o d'altres preus públics d'obligat pagament a la Universitat. 

Altres actuacions

Amb l'objectiu d'enfortir les relacions i la cooperació amb les entitats de l'entorn de la UPF i de la societat en general, s'ha col·laborat amb la cessió d'espais, material i difusió de dues jornades organitzades per diverses entitats:

 • La Plataforma d'Aturats de Catalunya, amb el nom de "Fòrum d'alternativa a l'atur, la pobresa i la desigualtat", va organitzar unes jornades de tres dies el mes d'abril, amb més de 200 participants i més de 50 entitats civils de tota mena: sindicats, partits polítics, col·legis oficials, Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, entre d'altres).

 • Post-Crash i Oikocredit, per a la realització de diverses conferències i taules rodones. Post-Crash, enfocant el seu discurs cap a la necessitat de pluralitat en estudis d'economia, i Oikocredit, focalitzant la seva missió en la importància de l'agricultura en el desenvolupament dels països del sud.

D'altra banda, s'han fet, al llarg del curs acadèmic, xerrades divulgatives, per part de diverses ONG que col·laboren amb la Universitat, per donar a conèixer els projectes que duen a terme, amb la finalitat de trobar voluntaris entre el personal de la comunitat universitària: associació Mumbai, associació La Rotllana (Badalona), etc.