Protecció de dades de caràcter personal

Amb la posada en funcionament de la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) s'ha avançat en l'àmbit de la protecció de dades en l'activitat de recerca amb la preparació de documentació, la impartició de sessions de formació específiques per al personal de recerca de la UPF i la revisió dels projectes.

També s'han ofert sessions de formació general per al personal d’administració i serveis de la UPF i per al personal del Servei d’Informàtica.

S'ha portat a terme una nova declaració de les modificacions necessàries que s'han de fer als fitxers de dades personals de la UPF.