7.20. Convenis. Dades de l'Arxiu de convenis. Curs 2015-2016

Col·laboració institucional 52
Col·laboració institucional 30
Acord marc de relacions institucionals en la docència, la recerca, la cultura i l'extensió universitària 22
Docència 738
Cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 674
Col·laboració en l'àmbit de la docència en qualsevol dels seus cicles 15
Col·laboració en els estudis de postgrau 30
Intercanvi i mobilitat d'estudiants o professors 18
Relació amb centres docents d'ensenyament superior adscrits a la UPF 1
Recerca i activitats científiques 161
Col·laboració per a la realització de jornades, simposis, seminaris o congressos científics 2
Col·laboració en l'àmbit de la recerca 23
Encàrrecs de treballs o activitats de caràcter científic, tècnic, artístic o cursos d'especialització 100
Relació amb instituts universitaris adscrits o vinculats a la UPF 1
Dotació de beques 1
Finançament d'activitats científiques 7
Transferència de tecnologia o coneixement (llicències, patents, etc.) 26
Programes i serveis relacionats amb l'emprenedoria 1
Serveis 1
Col·laboració en matèria de serveis universitaris (esports, residències, etc.) 1
Millora i comunitat universitària 3
Avantatges per a la comunitat universitària 3
Econòmics i patrimonials 2
Relacions amb empreses 2
Alumnes d'altres centres que fan pràctiques a la UPF 56
Total

1013