4.22. Nombre de participants a les proves d'avaluació i certificació lingüística. 2014-2015

Acreditació per a membres de la comunitat UPF, grups UPF i públic extern Total participants
Proves de certificació de competència lingüística (PCCL) de la UPF
Anglès 488
Alemany 7
Francès 20
Italià 7
Català 4
Espanyol 3
Subtotal 529
Diplomes oficials interuniversitaris o d'altres institucions
Certificats interuniversitaris CIFALC de català

46

Certificats interuniversitaris CLUC d'anglès 15
Diploma DELE d'espanyol 21
Subtotal 82
Diagnòstic lingüístic per a membres de la comunitat UPF, grup UPF i públic extern Total participants
Proves de diagnòstic de coneixements lingüístics (PDL) de la UPF
PDL d'anglès (alumnes 1r. Grau) 204
Diagnòstic específic d'ANGLÈS (Alumne 1r. Grau grup UPF) 63
PDL d'anglès (per accedir als cursos Idiomes UPF) 845
PDL d'alemany (per accedir als cursos Idiomes UPF) 10
PDL de francès (per accedir als cursos Idiomes UPF) 28
PDL d'italià(per accedir als cursos Idiomes UPF)  2
PDL de català (per accedir als cursos Idiomes UPF)  24
PDL d'espanyol (per accedir als cursos Idiomes UPF)  485
Total PDL 1.661
Total 2.272