5.5. Contractes amb empreses. Evolució 2011-2015

Tipus de contracte

 

2011
 

2012 2013 2014 2015
 

N

k€

N

k€

N

k€

N

k€

N

k€

Ajut basal (subvenció)

23

1.983

19

1.340

21

509

19

538

14

827

Contractes de Formació

14

412

19

494

18

424

11

341

12

516

Contractes R+D

27

1.006

29

869

29

1.132

30

892

40

1.856

Prestacions de Serveis

55 953 69 930 63 809 65 956 77 869
Serveis Científico Tècnics 20 237 26 297 30 218 37 229 37 312

Total

139

4.590

162

3.930

161

3.092

162

2.957

180

4.384