4.21. Nombre de participants a les proves d'avaluació i certificació lingüística Idiomes UPF. 2015-2016

PROVA CERTIFICADORA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA   
-PCCL d'ANGLÈS 536
- PCCL d'ALEMANY 4
- PCCL de FRANCÈS 19
- PCCL d'ITALIÀ 9
- PCCL de CATALÀ 3
- PCCL d'ESPANYOL 5
Subtotal PCCL  576
-Diplomes oficials interuniversitaris o d'altres institucions
-Certificats interuniversitaris CIFALC de català 30
-Certificats interuniversitaris CLUC d'anglès 0
-Diploma DELE d'espanyol 40
Subtotal certificats oficials  70
Diagnòstic lingüístic per a membres de la comunitat UPF, Grup UPF i públic extern
-Proves de diagnòstic de coneixements lingüístics (PDL) de la UPF:
-PDL d'ANGLÈS: per a alumnes de 1r. de grau UPF 160
-Diagnòstic específic d'ANGLÈS: per a alumnes de 1r. de grau UPF Grup UPF 665
-PDL d'ANGLÈS: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 453
-PDL d'ALEMANY: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 15
-PDL de FRANCÈS: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 21
-PDL d'ITALIÀ: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 2
-PDL de CATALÀ: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 27
-PDL d'ESPANYOL: per accedir a la formació d'Idiomes UPF 538
Subtotal PDL  1.881
Total certificats i proves  2.527