4.9. Tesis de doctorat llegides per curs per departaments i instituts. 2010-2015

Titulació 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Doctorat en Biomedicina 46 55 84 82 39
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials 3 6 4 11 5
Doctorat en Comunicació - - 0 0 1
Doctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe 7 6 13 8 3
Doctorat en Comunicació Social 1 0 3 10 8
Doctorat en Dret 2 3 2 17 6
Doctorat en Economia 2 6 8 9 10
Doctorat en Economia, Finances i Empresa - - 0 0 2
Doctorat en Història 1 3 14 5 3
Doctorat en Humanitats 1 3 7 5 6
Doctorat en Tecnologies de la Informació i Comunicació 13 15 12 18 12
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions - - 0 0 1
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge - - 0 0 1
Total 76 97 147 165 97