6.32. Préstec interbibliotecari. Documents prestats. 2015-2016

Tipologia de documents Nombre de documents prestats
Còpies de publicacions en sèrie 1.405
Documents originals 625
Total 2.030