7.13. Correccions i traduccions de Serveis Lingüístics, per mesos i per nombre de paraules. Curs 2015-2016

Mesos Correccions en català i en castellà Traduccions a l'anglès
Setembre 163.912

23.548

Octubre

140.060 28.873
Novembre 122.363 6.627
Desembre 161.223 20.870
Gener 121.092 13.300
Febrer 160.456 16.800
Març 102.197 13.600
Abril 112.010 17.359
Maig 125.014 23.900
Juny 98.400 12.700
Juliol 195.000 30.000
Total 1.501.727 207.377