4.18. Nombre de participants a la formació de català per al PDI. 2015-2016

Català Nombre de participants
Formació presencial 35
Sessió informativa examen oficial

10

Total 45