3.2. Professorat i personal acadèmic en formació, per categories i departaments. 2015-2016 

  Ciències Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials Comunicació Dret Economia i Empresa Humanitats Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Traducció i Ciències del Llenguatge Total Dones Homes
     Professorat permanent 53 23 29 54 42 42 25 40 308 94 214     
Cossos docents 31 18 19 46 28  34 33 216 57 159
Catedràtics d'universitat 18 6 5 23 10 12 2 4 80 15 65
Titulars d'universitat 13 11 14 22 18 22 5 29 134 42 92
Titulars d'escola universitària - 1 - 1 - - - - 2 - 2
Personal laboral 22 5 10 14 8 18 7 92 37 55
Catedràtics contractats 8 - - - 1 - 3 - 12 - 12
Agregats 12 5 8 8 8 8 14 4 67 29 38
Col·laboradors permanents 2 - 2 - 5 - 1 3 13 8 5
Professorat temporal a TC 22 7 20 27 23 10 16 13 138 69 69
Agregats (cont. interinitat) - 3 5 1 - 7 5 1 22 10 12
Lectors - 2 11 6 - 2 - 5 26 11 15
Visitants 22 2 4 20 23 1 11 7 90 48 42
Associats 102 13 63 37 65 25 23 36 364 141 223
Associats 78 13 63 37 65 25 23 36 340 130 210
Associats assistencials 24 - - - - - - - 24 11 13
Emèrits 1 1 3 1 4 9 - 8 27 9 18
Emèrits - 1 2 - 2 5 - - 10 3 7
Emèrits (pla d'emeritatge) 1 - 1 1 2 4 - 8 17 6 11
Investigadors 66 10 3 10 28 17 77 6 217 81 136
ICREA 8 2 - 2 8 5 13 3 41 11 30
Ramón y Cajal - - - 2 2 2 3 - 9 5 4
Juan de la Cierva 4 1 - - 5 1 9 - 20 10 10
Marie Curie 9 2 1 2 9 4 8 1 36 10 26
Beatriu de Pinós 3 1 1 4 1 4 3 - 17 6 11
CIBER 9 - - - - - 3 - 12 8 4
Investigador UPF 3 - - - - - - - 3 - 3
Investigador de projectes 30 4 1 - 3 1 36 2 77 30 47
Altres investigadors - - - - - - 2 - 2 1 1
Personal acadèmic en formació 92 26 19 24 81 13 124 45 424 188 236
Personal laboral 85 15 16 20 54 13 115 39 357 162 195
Ajudants - - - 2 - - - - 2 1 1
PIF Generalitat 15 4 2 3 3 4 8 11 50 29 21
PIF Ministeri 35 5 5 9 13 7 15 9 98 51 47
PIF UPF 29 6 9 5 37 2 86 18 192 75 117
Altres PIF 6 - - 1 1 - 6 1 15 6 9
Becaris 7 11 3 4 27 - 9 6 67 26 41
Assistents de docència 1 7 2 3 27 - 2 6 48 14 34
Assistents de Recerca 6 4 1 1 - - 7 - 19 12 7
Total 336 80 137 153 243 116 265 148 1478 582 896