5.8. Evolució del finançament segons el seu origen. 2011-2015

Origen 2011 2012 2013 2014 2015

Administració autonòmica

8.248

6.785 6.345 9.557 9.701

Administració estatal

11.922

8.864

5.107

7.875

10.155

Administració europea

12.076

12.050

18.544

12.247

11.521

Empreses i institucions

5.883

4.832

3.948

4.290

6.602

Total

38.129 32.531

33.944

33.969

37.979

 

Imports en milers d'euros